Ekonomski fakultet u Rijeci započeo provedbu EU projekta u cilju uspostave neovisnog provjeravatelja informacija

Autor: Tara Tomić 05.02.2024

efri-09783

Ovim projektom nastoji se skrenuti pažnju na izazov s kojim se suočava sektor gospodarstva, a to je sveprisutnost dezinformacija.

Rijeka - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 31. siječnja 2024. godine započeo je s provedbom europskog projekta pod nazivom EkonlnfoChecker - Uspostava novog, neovisnog provjeravatelja informacija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Projekt je prijavljen u okviru javnog poziva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti mjere „Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka“, dok su nositelji mjere Ministarstvo kulture i medija i Agencija za elektroničke medije.
Ukupna bespovratna sredstva iznose 194.601,05 eura. Projekt će se, pod voditeljstvom prodekanice za suradnju s gospodarstvom i poslovanje, izv. prof. dr. sc. Vesne Buterin, provodit u trajanju od 23 mjeseca.
Glavni problem dezinformacija u sektoru gospodarstva je u tome što mogu imati ozbiljne posljedice na donošenje poslovnih odluka te privatnih odluka građanstva o ulaganju i štednji, politiku i percepciju javnosti o ekonomskim kretanjima što utječe na njihovo opće stanje i zdravlje.
Voditeljica projekta, prodekanica za suradnju s gospodarstvom i poslovanje, izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin ističe kako projekt ima za cilj podizanje svijesti o opasnostima dezinformacija u gospodarskom okruženju kroz poticanje suradnje između medija, akademske zajednice i dionika iz gospodarskog sektora u svrhu kreiranja okruženja u kojem se istinitost informacija cijeni i promiče.
„Ovim projektom želimo skrenuti pažnju na izazov s kojim se suočava sektor gospodarstva, a to je sveprisutnost dezinformacija. Dezinformacije u gospodarstvu nisu samo pitanje lažnih informacija već predstavljaju ozbiljnu prijetnju donošenju poslovnih odluka i percepciji javnosti o ekonomskim kretanjima. Obziorm da živimo i obavljamo naše poslovne djelatnosti u doba kada se informacije brzo šire putem različitih medija postajemo ranjivi na manipulacije koje mogu imati ozbiljne posljedice. Krivo interpretirane ili namjerno plasirane dezinformacije vrlo lako mogu narušiti povjerenje u gospodarski sustav te negativno utjecati na transparentnost poslovanja.“

Provedbom projekta planirana je uspostava novog, neovisnog provjeravatelja informacija (fact checkera) na Ekonomskom fakultetu u Rijeci koji će doprinijeti jačanju otpornosti društva na dezinformacije smanjenjem količine dezinformacija, misinformacija i lažnih vijesti u javnom prostoru, jačanjem informacijske pouzdanosti i sigurnosti kod konzumiranja medijskih sadržaja i korištenja društvenih mreža i jačanjem medijske pismenosti za tematsku/sektorsku provjeru informacija – vijesti iz gospodarstva.
Voditeljica projekta, izv. prof. dr. sc. Vesna Buterin naglašava kako smanjenje dezinformacija u gospodarstvu zahtijeva multidisciplinarni pristup, jačanje medijske pismenosti, poticanje transparentnosti u poslovanju i poticanje kritičkog razmišljanja.
„Smatramo kako je relevantnost projekta EkonInfoChecker time veća jer je provjeravanje informacija iz sektora gospodarstva izuzetno važno za široku ciljanu skupinu, koju u užem smislu čine zaposlenici i studenti našeg Fakulteta, a u širem smislu je čine gospodarski subjekti, investitori, regulatorna tijela, zaposlenici, mediji, potrošači i društvo u cjelini. Provedbom projekta povećat će se vidljivost naše institucije kao predvodnika suradnje s gospodarskim sektorom te će se otvoriti prilike i za realizacije nekih novih suradnji u cilju sinergijskih učinaka na gospodarski i društveni razvoj.“
Do kraja 2025. godine provest će se brojne projektne aktivnosti, poput uspostave novog neovisnog provjeravatelja točnosti informacija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, edukacijskih i istraživačkih aktivnosti te stvaranja medijskih sadržaja koji doprinose borbi protiv dezinformacija i osvještavanju javnosti o problemu dezinformacija. Osim navedenog, izv. prof. dr. sc. Buterin posebno ističe suradnju sa studentima i važnost njihovog uključivanja i sudjelovanja u ovakvim projektima koji su jedna od stepenica na putu izgrađivanja u buduće stručnjake.
„Posebno bih istaknula zadovoljstvo time što će, u okviru projekta, naši studenti i studentice kroz stručnu praksu stjecati znanja iz područja gospodarstva i provjere informacija, što će im pružiti praktična iskustva i korisne reference za buduća zaposlenja.“
Aktivnosti u okviru provedbe projekta moći će se pratiti na web stranici Fakulteta.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...