Filipović: Novi natječaj za upravitelja Sortirnice trebao bi biti raspisan u roku tjedan dana

Autor: Marina Pauletić 20.02.2024

marko_filipovic_tiskovna_grad_rijeka__3_

Nažalost, prvi natječaj nije završio kako smo očekivali, to jest odabirom potencijalnog upravitelja sortirnice, kazao je Gradonačelnik.

Rijeka - Gradonačelnik Filipović je na konferenciji za novinare osim o vrtićima, govorio i o radovima na riječkoj obilaznici koji će poboljšati odvijanje prometa u Rijeci, a odnose se na izgradnju rotora na čvoru Škurinje, rekonstrukciju čvora Orehovica te izgradnju čvora Kozala.

„Kako smo i najavili, intenziviraju se radovi na obilaznici u dogovoru s Hrvatskim cestama. Realizacija je krenula tijekom proteklog vikenda kada su Hrvatske ceste izvele i radove na uspostavi privremene prometne regulacije na čvoru Škurinje, na riječkoj obilaznici, čime je omogućeno skretanje prema cesti D403 iz smjera Zagreba i skretanje s D403 u smjeru zapada.

No, kao što sam rekao, radi se o privremenom rješenju, a trajno će rješenje biti izgradnja dvaju kružnih raskrižja – unutar čvora Škurinje i na spoju čvora s Osječkom ulicom, za što smo u intenzivnom kontaktu s Hrvatskim cestama. Na taj način doći će do još bolje integracije ne samo ceste D403, već i spoja sa Osječkom ulicom u gradski promet, čime dodatno rasterećujemo Osječku ulicu koja je dosta opterećena.

U tu svrhu, Gradskom vijeću uputio sam prijedlog da Grad bez naknade prepusti državi zemljište potrebno za ovaj zahvat. Radi se o zemljištu površine 15.738 m², procijenjene vrijednosti od gotovo 920 tisuća eura“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Govoreći o cesti D403, gradonačelnik je podsjetio kako je Lučka uprava Rijeka promijenila ulazno-izlazni punkt za teretna vozila u Bazen Rijeka, premještajući ga sa Žabice na zapadni dio Bazena Rijeka, odnosno na kraj interne lučke spojne ceste. Tako je ulaz za teretna vozila pomaknut prema Zagrebačkoj obali i ulici D403, što znači da je sav kamionski promet koji završava u luci sad preusmjeren na cestu koja je za to i građena.

Čvor Orehovica: uskoro zatvaranje izlaznog kraka prema Ulici Franje Račkog

Što se tiče rekonstrukcije čvora Orehovica, trenutno postoje izlazi iz smjera Zagreba i iz smjera Škurinja, no nedostaju ulazi u oba smjera. Prema informacijama Hrvatskih autocesta ugovoreni su radovi s ciljem cjelovitog povezivanja čvora Orehovica s lokalnom prometnom mrežom i to rekonstrukcijom i dogradnjom čvora odnosno izgradnjom nedostajućih ulaza, a nakon uvođenja izvođača u posao u studenom, pripremni su se radovi intenzivirali. U narednom periodu će se isključiti iz prometa izlazni krak prema gradu (prema Grobničkoj cesti, odnosno ul. Franje Račkog), dok će svi drugi pravci biti trajno u funkciji uz lokalna suženja kolnika u zonama radova.

„Nadam se da bi za malo više od godinu dana mogli imati u potpunosti funkcionalan čvor Orehovica, čime bi se, intenziviranjem korištenja obilaznice, mogle smanjiti gužve u gradu“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Priprema dokumentacije za izgradnju čvora Kozala

Prostornim planom grada Rijeke planiran je novi čvor Kozala na obilaznici Grada Rijeke. Čvor je planiran kako bi se rasteretilo prometno opterećenje na gradskim prometnicama kao i na susjednom čvoru „Škurinje“.

Što se tiče do sada pripremljene dokumentacije, izmijenjen je prostorni plan te je nadležnom ministarstvu upućen Elaborat o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Nakon što bude doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš, moći će se provesti postupci ishođenja lokacijske i građevinske dozvole te pristupiti izgradnji. Planira se da će izrada projektne dokumentacije te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, kojima se može pristupiti nakon ishođenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, trajati godinu dana. U ovoj fazi procjena vrijednosti izgradnje je 7 milijuna eura.

Raspisivanje novog natječaja za izbor upravitelja Sortirnice otpada

Odgovarajući na novinarsko pitanje o tome kada će raspisati ponovljeni natječaj za izbor upravitelja izgrađene Sortirnice otpada u Mihačeva dragi, gradonačelnik Filipović je u prvom redu naglasio kako se radi o složenom procesu.

„Nažalost, u ovom trenutku niti jedna od šest sortirnica u Hrvatskoj koje su bile sufinancirane europskim sredstvima još uvijek nije stavljena u funkciju. Za to najveću odgovornost snosi resorno ministarstvo koje je u javnom pozivom odredilo da se nešto što je napravljeno javnim novcima ne može izravno dodijeliti javnom isporučitelju usluge. Temeljem toga, trebalo je provesti natječaj koji niti jedan grad nikada nije proveo i u kojem je Grad Rijeka bio prvi. Nažalost, prvi natječaj nije završio kako smo očekivali, to jest odabirom potencijalnog upravitelja sortirnice“, kazao je kako očekuje da će novi natječaj biti raspisan u roku od tjedan dana.

Govoreći o peticiji građana protiv izgradnje nebodera u sklopu predloženog projekta Multifunkcionalnog kompleksa stadiona Kantrida, gradonačelnik Filipović podsjetio je da je Gradsko vijeće u prosincu 2023. godine donijelo odluke o pokretanju izmjena Generalnog urbanističkog plana te izradi Urbanističkog plana uređenja Sportskog područja Kantrida.

„Radi se o procesu koji će potrajati i u kojem je u skladu sa zakonskim okvirima, predviđeno sudjelovanje javnosti. Na stolu je prijedlog potencijalnih natjecatelja. Ništa još nije definirano, proces je u to u koji se moraju uključiti sva javno-pravna tijela i kada proces bude okončan, vidjet ćemo hoće li projekt biti realiziran u onom smislu u kojem je bio i predložen“, kazao je gradonačelnik Filipović, dodajući kako smatra da se radi o projektu čijom realizacijom Rijeka može istaknuti na europskoj karti.

Pročelnica Buljan pojasnila je kako trenutno traje procedura procjene treba li za takav zahtjev izraditi procjenu utjecaja na okoliš, na način da nadležni gradski odjel od svih relevantnih javno-pravnih tijela traži mišljenje.

„Ako samo jedno javno-pravno tijelo kaže da je procjena potrebna, ona se mora izraditi, a njezina izrada traje od šest mjeseci do godine dana. To je onda proces u kojem se analiziraju svi utjecaji takvog zahvata na okoliš u pogledu korištenje prostora, utjecaja na more, zrak, promet, društvo i dr.“, pojasnila je pročelnica Buljan, istaknuvši da nakon toga slijedi analiza kapaciteta tog prostora u odnosu na predloženi zahvat.

„Radi se o vrijednom području koje zaslužuje detaljnu raspravu i analizu svega predloženog“, zaključila je pročelnica Buljan.

Odgovarajući na pitanje što je s neregistriranim kombijem, ostavštinom tvrtke Rijeka 2020, gradonačelnik Filipović istaknuo je kako treba vidjeti u kojem je stanju vozilo. Ako je i dalje u voznom stanju, naglasio je, može ga koristiti svaka gradska ustanova, a ako nije, potrebno ga je rashodovati i prodati.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...