Grad Rijeka dodjeljuje nepovratne subvencije riječkim poduzetnicima

Autor: Nikola Cvjetović 22.09.2023

Najava-javnog-poziva-za-dodjelu-bespovratnih-subvencija-poduzetnicima-900x600 Foto Grad Rijeka

Program mjera, odnosno područja financiranja, kao i uvjete i rokove prijave poduzetnika na Javni poziv predstavili su privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte Jana Sertić te Dario Dobrilović, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam u tom Upravnom odjelu.

Rijeka - Grad Rijeka objavio je Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija riječkim poduzetnicima, za što je gradskom proračunu osigurano 422.458 eura.

Program mjera, odnosno područja financiranja, kao i uvjete i rokove prijave poduzetnika na Javni poziv predstavili su privremena pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte Jana Sertić te Dario Dobrilović, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poduzetništvo i turizam u tom Upravnom odjelu.

Javni poziv raspisan je na temelju Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, donesenog s ciljem poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke te transparentne i učinkovite komunikacije prema poduzetnicima.
„Temeljem Općeg programa, Grad Rijeka već dugi niz godina dodjeljuje bespovratne poticaje poduzetnicima, pa je tako od 2014. godine dodijeljeno je 1.390 nepovratnih subvencije u ukupnom iznosu od gotovo 3 milijuna eura. Dodjelom subvencija potiče se ulaganje poduzetnika kod pokretanja ili unapređenja poslovanja, što onda rezultira povećanjem konkurentnosti poduzetnika, a u konačnici i povećanjem konkurentnosti čitavog gospodarstva, odnosno poduzetništva grada Rijeke“, kazala je privremena pročelnica Sertić.

Grad Rijeka, pored nepovratnih subvencija, dodjeljuje poticaje poduzetnicima i putem javnog poziva za sufinanciranje manifestacija prvenstveno gospodarskog karaktera, od prošle godine dodjeljuju se subvencije privatnim iznajmljivačima, putem Zaklade FIPRO isplaćuju se poticaji za komercijalizaciju inovacija, dok se najboljim timovima inkubacijskog procesa Startup inklubatora Rijeka dodjeljuju nagrade za pokretanje poslovanja.

Sveukupnu podršku poduzetnicima u Rijeci zaokružuje poduzetnička infrastruktura – osim Startup inkubatora, kojim upravlja Upravni odjel, u Rijeci postoje i poduzetnički inkubatori kojima upravlja Riječka razvoja agencija Porin. Također, Grad Rijeka upravo uređuje Energanu, budući inkubator za kreativne industrije.

Najveći iznos bespovratne subvencije 10 tisuća eura
U okviru Javnog poziva dodjeljuju se sredstva kroz devet mjera. Riječ je o mjerama Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna, Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije te Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

Poduzetnik može podnijeti prijavu na najviše dvije mjere za koje je moguće ostvariti ukupan maksimalan iznos od 10.000,00 eura nepovratnih subvencija.

„Javni poziv raspisuje se dana 21. rujna 2023. godine, a prijave na isti zaprimaju se od 26. rujna od 08,00 sati do 13. listopada 2023. godine do 16,00 sati, sve kako bi poduzetnici imali vremena upoznati se s dokumentacijom i samim procesom prijave“, kazao je voditelj Odsjeka Dobrilović.

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, a kao i proteklih godina prijave se podnose isključivo online, putem portala eUsluge Grada Rijeke, odnosno Informacijskog Servisa Grada Rijeke, prilaganjem potrebne dokumentacije i obrazaca za svaku pojedinu mjeru, na temelju čega Upravni odjel ocjenjuje pristigle prijave.

Minimalni iznos pojedinačnog računa ovisno o mjeri mora biti isti ili veći od 130,00 eura bez PDV-a, osim za mjeru poticanja poduzetnika početnika, gdje se priznaju troškovi po računima od minimalno 70,00 eura.

Prijave se ocjenjuju temeljem kvalitativnih kriterija, koji su sastavni dio javnog poziva
Prijave na Javni poziv vrednuju se na temelju kvalitativnih kriterija, koji su sastavni dio javnog poziva, te se na osnovu toga određuje rang lista prijavitelja. Na osnovu tako definirane liste i iznosa osiguranih sredstava za provedbu Javnog poziva, utvrdit će se korisnici subvencija.

Novina ovogodišnjeg poziva je da poduzetnici koji su dvije godine za redom, odnosno u 2021. i 2022. godini, ostvarili pravo na subvenciju po Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, ne mogu ostvariti pravo na subvenciju po ovom Javnom pozivu.
„Razlog ovog ograničenja je intencija da što veći broj poduzetnika ostvari subvenciju, a s obzirom na ograničena proračunska sredstva kao i kontinuirano povećanje broja prijava kroz godine“, pojasnila je privremena pročelnica Sertić.

S obzirom na trenutnu situaciju na globalnom planu, koja ne omogućava dugoročna predviđanja kad su u pitanju troškovi vezani uz energiju, Grad Rijeka nastavlja se subvencioniranjem troškova ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...