Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci potpisali sporazum o suradnji na osiguranju daljnjeg rada DeltaLaba

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 20.10.2022

ugovor_delta_lab

Ovim Sporazumom između Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci definira se zajedničko osiguravanje potrebnih financijskih i ljudskih resursa te opreme i podrške za kontinuirano održavanje rada na osiguravanju nasljeđa i održivosti DeltaLaba

Rijeka - U Salonu Grada Rijeke potpisan je sporazum o suradnji na osiguranju daljnjeg rada DeltaLaba. Riječ je sporazumu o suradnji na osiguravanju nasljeđa i održivosti Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam Sveučilišta u Rijeci – DeltaLaba koji su potpisali riječki gradonačelnik Marko Filipović i rektorica Sveučilišta Snježana Prijić-Samaržija.

Ovim Sporazumom između Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci definira se zajedničko osiguravanje potrebnih financijskih i ljudskih resursa te opreme i podrške za kontinuirano održavanje rada na osiguravanju nasljeđa i održivosti DeltaLaba, koji će nastaviti svoje djelovanje kroz provođenje poslijediplomskog specijalističkog studija Urbani studiji. Posebnu pažnju DeltaLab će, između ostalog, posvetiti suradnji između Sveučilišta i Grada Rijeke te promišljanju urbanih razvojnih procesa.

Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam – DeltaLab osnovan je 2018. godine kao multidisciplinarni istraživački, obrazovni i projektni centar čiji je prvi zadatak bio osmisliti i provesti programe programskog pravca „Slatko i slano“ u sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Nakon niza provedenih projekata u sklopu EPK, u 2022. godini DeltaLab je nastavio svoje djelovanje pokretanjem jednog novog programa – interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija naziva „Urbani studiji“ i projekta „Žilavi Kampus“.

ugovor_delta_lab1

Riječki gradonačelnik Marko Filipović iskazao je zadovoljstvo nastavkom suradnje na ovom projektu istaknuvši riječko Sveučilište kao predvodnika u Hrvatskoj što se tiče inovativnog pristupa znanju i obrazovanju.

"Grad Rijeka i Sveučilište uspješno surađuju na čitavom nizu projekata, a pratimo i aktivnosti našeg Sveučilišta u YUFE networku, odnosno mreži koja okuplja značajan broj respektabilnih europskih Sveučilišta. Veliki su napori uloženi u internacionalizaciju pozicije riječkog Sveučilišta što doprinosi tome da i strani studenti odabiru naše Sveučilište kao mjesto svog studiranja, čime se naš grad također razvija. Vjerujem kako kroz projekte u suradnji s DeltaLabom imamo aktivnu ulogu u sagledavanju našeg grada ne samo kroz prizmu urbanizma i arhitekture već i u sociološkom, demografskom i kulturološkom smislu“, rekao je gradonačelnik.

Sporazum o suradnji, utvrđeno je među ostalim da je 2019. godine Grad Rijeka Sveučilištu izdao Suglasnost za korištenje dijela prostora zgrade Ivex na Delti, bez naknade, s trajanjem do 31. prosinca 2024. godine, radi nastavka uspješne suradnje sa Sveučilištem te razvoja interdisciplinarnog sveučilišnog centra Deltalab te da će se u navedenom prostoru provoditi nastava i rad sa studentima te javni i rezidencijalni programi, do navedenoga roka, odnosno do primopredaje zgrade Lučkoj upravi, ukoliko se ista dogodi prije isteka roka.

Također, Sporazum uključuje i odrednice o zajedničkom radu Grada Rijeke i Sveučilišta na osiguravanju potrebnih resursa za kontinuirano održavanje rada DeltaLaba kroz osiguravanje sredstava u proračunima ili na drugi odgovarajući način, i to tako da će Grad Rijeka sufinancirati program rada u iznosu od najmanje 100.000,00 kuna godišnje u 2022., 2023. i 2024. godini, a Sveučilište u Rijeci osiguravat će ljudske kapacitete, opremu te znanstvenu, stručnu i operativnu podršku te daljnja nedostajuća sredstava za rad DeltaLaba.

ugovor_delta_lab2

Nadalje, Sporazumom je definirano da će posebnu pažnju Deltalab posvetiti suradnji između Sveučilišta i Grada Rijeke te promišljanju urbanih razvojnih procesa, da će u svom radu DeltaLab surađivati unutar znanstvene i obrazovne zajednice, s gospodarstvom, s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, s potpornim institucijama i sa svom ostalom zainteresiranom javnošću, na transparentan i uključiv način. Organizacijsku, financijsku i drugu pomoć djelovanju DeltaLaba, osim Grada Rijeke, moći će osiguravati i druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i druge institucije ili gospodarski subjekti koji imaju interes za suradnju i žele podržati rad DeltaLaba.

„Kroz projekte DeltaLaba naša je ideja bila mobilizirati snagu kolektivne inteligencije Sveučilišta kako bismo razvijali i promišljali grad u njegovim najrazličitijim aspektima, od industrijske baštine pa sve do šireg strateškog razvoja grada u brojnim područjima. DeltaLab jest centar za urbanizam i arhitekturu i fokusiran je na ta područja, ali to je prije svega jedan centar koji je okupio i umjetnike i povjesničare umjetnosti i filozofe i politologe“, rekla je rektorica Sveučilišta Snježana Prijić-Samaržija. Dodala je da je nastavak ovog projekta naslijeđe projekta Europske prijestolnice kulture. „Sinergija koja se oko tog projekta stvorila i koja se sada nastavlja može pomoći i Gradu Rijeci da na jedan novi način, kroz moderniji pristup visokog obrazovanja i istraživanja razmišlja i propituje načine na koje bi se naš grad u budućnosti trebao razvijati i kako bi on mogao izgledati“, zaključila je rektorica.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...