Grad Rijeka kao primjer u „Praktičnom vodiču za usavršavanje i prekvalifikaciju“ EU inicijative Intelligent Cities Challenge

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 17.02.2022

Prakticni-vodic-za-usavrsavanje-i-prakvalifikaciju_ICC_grad_rijeka

Među 20 primjera dobrih praksi, nalaze se i tri primjera grada Rijeke (RInovatoRI, Startup inkubator Rijeka i Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci), zbog čega i naš grad može biti izuzetno ponosan.

Rijeka - Tri primjera iz Rijeke objavljena su kao primjeri dobre prakse u „Praktičnom vodiču za usavršavanje i prekvalifikaciju“ EU inicijative Intelligent Cities Challenge.

Vodič nudi strateški pristup upravljanju usavršavanjem radno sposobnog stanovništva i predlaže korake za razvoj inicijative za prekvalifikaciju, daje primjere iskustava gradova, ključne čimbenike uspjeha i naučene lekcije. Među 20 primjera dobrih praksi, nalaze se i tri primjera grada Rijeke (RInovatoRI, Startup inkubator Rijeka i Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci), zbog čega i naš grad može biti izuzetno ponosan.

RInovatoRI i Startup inkubator Rijeka projekti su Grada Rijeke – Odjela za poduzetništvo. Program RInovatoRI je izvannastavni edukativni program za razvoj poduzetničkih vještina i kompetencija mladih, a namijenjen je učenicima viših razreda riječkih osnovnih škola. Startup inkubator Rijeka je centar za podršku u okviru kojeg potencijalni i budući poduzetnici timski ili samostalno razvijaju vlastitu poslovnu ideju, od samog početka pa do faze kada je spremna za tržište.

Grad Rijeka je temeljem iskustva stečenog kroz projekt Digital City Challenge (DCC) izabran za jednog od deset mentorskih gradova u inicijativi Intelligent Cities Challenge (ICC), koji su tijekom projekta pružali podršku drugim europskim gradovima u korištenju mogućnosti novih tehnologija za zeleni pametni održivi rast, stvaranje novih prilika za građane i poboljšanje kvalitete života u gradovima.

Od 30. studenoga do 10. prosinca 2021., održan je 4. skup gradova (4th ICC City Lab), čija je glavna tema bila usavršavanje i prekvalifikacija (up- and reskilling) građana.

Na skupu je sudjelovalo više od 400 sudionika, uključujući ICC gradove, vodeće tematske stručnjake, poslovne predstavnike, dionike znanja, koordinatore tematske mreže i transverzalne koordinatore, EU i međunarodne mentore i govornike. Grad Rijeku predstavljale su Tatjana Perše iz Zavoda za informatiku i dr. sc. Kristina Dankić iz Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

Zaključeno je da je COVID-19 potaknuo potrebu za brzom strukturnom i međusektorskom mobilnošću radne snage prema novim vrstama poslova npr. zdravstvena zaštita, digitalna i zelena tehnologija. Istaknuta je ključna uloga koju Gradovi imaju u tom procesu jer s jedne strane imaju dobar uvid u stvarne lokalne potrebe i s druge strane uvid u postojeće resurse koji mogu ponuditi tranziciju radne snage (obrazovne institucije, industrija, poduzeća i sl.). Gradovi trebaju biti usmjereni na zelenu, digitalnu i društvenu tranziciju radne snage. Fokus Gradova trebao bi biti na inovativnom obrazovanju u svrhu prekvalifikacije ili dokvalifikacije radne snage na temelju već spomenutih stvarnih potreba, kao i trenutnih promjena u društveno-ekonomskim i ekološkim trendovima. Na taj će se način moći adekvatno suočavati s postojećim, ali i novim potrebama i izazovima.

Ishod održanih tematskih radionica o usavršavanju i prekvalifikaciji u okviru projekta sažet je u Praktičnom vodiču za usavršavanje i prekvalifikaciju, koji je predstavljen po završetku skupa.

Više sa portala torpedo.media ...