Grad Rijeka proglasio sajamske dane za blagdan Svih Svetih i Rijeka Advent

Autor: Nikola Cvjetović 18.10.2023

advent_rijeka_ilustracija_2022__3__01

Radi održavanja Rijeka Adventa 2023, koji je od velikog značaja za Rijeku i njenu turističku ponudu, a uzimajući u obzir i nadolazeći blagdan Svih svetih, gradonačelnik je donio zaključak kojim se, u svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, 1. studeni te sve nedjelje i blagdani za vrijeme trajanja manifestacije Rijeka advent 2023. u razdoblju od 2. prosinca 2023. do 7. siječnja 2024. godine, proglašavaju sajamskim danima na cijelom području grada Rijeke.

Rijeka - Grad Rijeka proglasio je sajamske dane za blagdan Svih Svetih i Rijeka Advent, čime se dozvoljava prigodna prodaja proizvoda i robe koji su predmet i svrha sajamskog dana, izvan prodavaonica, kao sastavni dio sajamskog događanja.


Izmjenama Zakona o trgovini propisano je da radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u razdobljima od ponedjeljka do subote u ukupnom trajanju do 90 sati tjedno, a koje trgovac samostalno raspoređuje. Nadalje, zakon propisuje zabranu rada nedjeljom i u dane blagdana, uz mogućnost da trgovci samostalno odrede 16 radnih nedjelja u godini, ali je utvrđeno da se odredba ne primjenjuje na, između ostalog, prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama.


Zakon definira prigodnu prodaju kao prodaju organiziranu u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi odnosno kao trgovinu na malo izvan prodavaonica i može se obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo grada ili općine.


Radi održavanja Rijeka Adventa 2023, koji je od velikog značaja za Rijeku i njenu turističku ponudu, a uzimajući u obzir i nadolazeći blagdan Svih svetih, gradonačelnik je donio zaključak kojim se, u svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, 1. studeni te sve nedjelje i blagdani za vrijeme trajanja manifestacije Rijeka advent 2023. u razdoblju od 2. prosinca 2023. do 7. siječnja 2024. godine, proglašavaju sajamskim danima na cijelom području grada Rijeke.


Prigodna prodaja provodit će se sukladno novoj Odluci o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja. Tako je već proveden natječaj za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća u blizini gradskih groblja u povodom blagdana Svih svetih, a uskoro se očekuje raspisivanje javnog natječaja za dodjelu površina javne namjene za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...