Grad Rijeka protiv energetskog siromaštva građana

Autor: Ivana Grabar 17.02.2022

zarulja Foto: ilustracija

Odlukom gradonačelnika, za te će se troškove u gradskom proračunu osigurati ukupno 790 tisuća kuna, odnosno 300 tisuća kuna za troškove centralnoga grijanja, 70 tisuća kuna za troškove plina te 420 tisuća kuna za troškove električne energije.

Rijeka - I ove će se godine sufinancirati troškovi plina, centralnoga grijanja, te električne energije socijalno ugroženih građana Rijeke.

Radi se o građanima koji nemaju u RH u (su)vlasništvu drugu nekretninu osim one koju koriste za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor), te stan u kojem stanuju ne koriste bez valjane pravne osnove, ne daju ga u najam, odnosno podnajam i ne koriste ga za druge namjene.

Odlukom gradonačelnika, za te će se troškove u gradskom proračunu osigurati ukupno 790 tisuća kuna, odnosno 300 tisuća kuna za troškove centralnoga grijanja, 70 tisuća kuna za troškove plina te 420 tisuća kuna za troškove električne energije.

Socijalno ugroženi građani oslobađaju se plaćanja dijela troškova centralnog grijanja
Grad Rijeka podmirivat će tijekom cijele godine za te građane 50% iznosa promjenjivog dijela troškova za isporučenu energiju za grijanje. Tvrtka Energo podmiruje ostali dio promjenjivog i fiksni dio troškova. Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije mogu ostvariti korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, građani koji ispunjavaju socijalni uvjet (korisnici prava na doplatak za pomoć i njegu, prava na osobnu invalidninu, prava na naknadu do zaposlenja, prava na socijalnu uslugu-uslugu rane intervencije pri Centru za socijalnu skrb Rijeka) ili oni koji ispunjavaju gradski uvjet prihoda (građani čiji prihodi iznose do 2.875,00 kuna za samca; do 3.625,00 kuna, za dvočlano kućanstvo, do 4.8750,00 za tročlano kućanstvo; do 6.250,00 kuna za četveročlano kućanstvo; plus dodatnih 875,00 kuna za svakog sljedećeg člana).

Naknada troškova potrošnje plina za socijalno ugrožene građane
Socijalno ugroženi građani oslobođeni su i plaćanja potrošnje gradskog plina u cijelosti (100%) ili djelomično (50%), neovisno o tome jesu li korisnici Energa, Gradske plinare Zagreb ili drugog opskrbljivača plinom. Naime, od 1. travnja 2021. godine tržište plina je liberalizirano te u ovom segmentu vladaju puni tržišni odnosi.

Za korisnike plina iz kategorije kućanstva na području Rijeke i okolice opskrbljivač u obvezi javne usluge isporuke prirodnog plina od spomenutog datuma je Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. (za kupce koji nisu sklopili novi tržišni ugovor s nekim od drugih opskrbljivača na tržištu među kojima je i Energo d.o.o.) kojoj se podmiruju troškovi plina za socijalno ugrožene građane Rijeke.

Za korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka podmiruje se 100% iznosa mjesečnog troška isporuke plina, dok se za građane koji ostvaruju gradski uvjet prihoda, uvjet jednoroditeljstva ili socijalni uvjet (korisnici su prava na doplatak za pomoć i njegu, prava na osobnu invalidninu, prava na naknadu do zaposlenja ili prava na socijalnu uslugu rane intervencije) podmiruje 50% iznosa mjesečnog troška isporuke plina, a ostalo moraju snositi sami.

Podmirenje troškova električne energije
Pravo na podmirenje troškova električne energije mogu ostvariti kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Građani koji će steći pravo na podmirenje troškova električne energije oslobodit će se plaćanja dijela računa pravne osobe koja je izvršila isporuku električne energije u visini do 150 kn za samca, do 200 kn za dvočlano kućanstvo, do 300 kn za tročlano kućanstvo, do 400 kn za četveročlano kućanstvo, dok će se kućanstva s više od četiri člana oslobađati troškova u iznosu od 400 kn plus 50 kn za svakoga dodatnog člana. Za građane koji koriste nužni smještaj Grada Rijeke iznos te pomoći je dvostruk.

Pravo na naknadu troškova vrijedi godinu dana
Pravo na naknadu tih troškova vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.

Građani mogu podnijeti zahtjev osobno dolaskom u šalter-salu Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter br. 4 i šalter br. 5, radnim danom od 8.30 do 15,30 sati ili putem pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka. Opis socijalnih prava, način predavanja zahtjeva i obrasci se nalaze na stranicama e-Usluga Grada Rijeke.

Grad Rijeka kroz Socijalni program osigurava građanima i druga prava
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Rijeka prije svega dužan je skrbiti o građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Njima Grad omogućuje ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, centralno grijanje, voda i odvodnja i odvoz smeća) i pravo na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji.

No, osim što ostvaruju prava koja su zakonski propisana, primatelji zajamčene minimalne naknade, ali i drugi građani koji su u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, u Rijeci mogu ostvariti i niz drugih pomoći. Naime, zaštita socijalno ugroženih u Rijeci je na znatno višoj razini od državnog standarda, odnosno od onoga na što obvezuje Zakon pa mnogi oblici odnosno vrste socijalne pomoći koje nudi Grad Rijeka predstavljaju nadstandard.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...