Gradonačelnik Filipović dao prethodnu suglasnost Autotroleju na povišenje cijene usluge prijevoza putnika

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 01.02.2022

wp-content/uploads/2018/05/strajk-autotrolej-autobus-4.jpg

U razdoblju od 2008. godine do danas KD Autotrolej d.o.o. nije podizalo cijene putnih karata. U međuvremenu je povećan PDV-a, došlo je do povećanja inflacije od 18,5%, te povećanja cijene goriva za 33%.

Rijeka - Zakonom o komunalnom gospodarstvu isporučitelj komunalne usluge dužan je za svaku izmjenu ili dopunu cijena, način obračuna i način plaćanja, pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika jedinice lokalne samouprave na području na kojem se isporučuje komunalna usluga. KD Autotrolej d.o.o. zatražilo je prethodnu suglasnost na Cjenik u kojem je navelo razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i izračunom te datum primjene nove cijene.
U razdoblju od 2008. godine do danas KD Autotrolej d.o.o. nije podizalo cijene putnih karata. U međuvremenu je povećan PDV-a, došlo je do povećanja inflacije od 18,5%, te povećanja cijene goriva za 33%. Na promjene cijene značajno su utjecale i promjene načina života stanovnika grada Rijeke i riječkog prstena, smanjenje nataliteta i pandemija Covida 19. Kako je naglasila pročelnica Malnar, zbog održivosti standarda javnog gradskog prijevoza nužno je povećanje cijene putnih karata od 20%. Povećanje cijena za školske i studentske kategorije planirano je za rujan 2022. godine,za sve ostale kategorije povećanje cijena planirano je od 1.3.2022. godine. Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga dalo je pozitivno mišljenje na predloženi cjenik.

U nastavku donosimo prijedlog izmjene cjenika:

https://www.rijeka.hr/wp-content/uploads/2022/02/Prijedlog-Cjenika-komunalne-uslužne-djelatnosti-komunalnog-linijskog-prijevoza-putnika-od-1.9.2020.-godine.pdf

Više sa portala torpedo.media ...