Gradonačelnik Filipović ponovno izabran za potpredsjednika mreže udruženja lokalnih vlasti Jugoistočne Europe

Autor: Marina Pauletić 15.03.2023

Gradonacelnik-Filipovic-na-europskom-forumu-Alpbach-1 Foto: arhiva

Gradonačelnik je bio i sudionik okruglog stola na kojem se govorilo o otpornosti lokalne samouprave na različite krize.

Rijeka/Istanbul - Na godišnjoj skupštini Mreže udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Europe (NALAS) koja se održava u turskom gradu Istanbulu, riječki gradonačelnik Marko Filipović ponovno je izabran za potpredsjednika tog udruženja.

Za novog predsjednika NALAS-a izabran je Mehmet Ergün Turan, gradonačelnik općine Fatih u Istanbulu, koji je na toj funkciji naslijedio Gorana Cvetanovića iz Srbije, a uz riječkog gradonačelnika potpredsjednici NALAS-a su i gradonačelnik crnogorskog Bara, Dušan Raičević te gradonačelnik rumunjskog grada Vulcana-Băi, Emil Draghici.

Generalna skupština NALAS-a okupila je 30-ak gradonačelnika iz cijele jugoistočne Europe, a uz izbor novog predsjedništva održano je i više sastanka, foruma i okruglih stolova.

Gradonačelnik Filipović tako je na forumu vezanom uz provedbu projekta „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za vodoopskrbu i kanalizaciju“ na kojem je obrađena tema unaprjeđenja kapaciteta u vodnom i sanitarnom sektoru s ciljem zelenije jugoistočne Europe, predstavio aktualni veliki riječki projekt ulaganja u vodoopskrbu i kanalizaciju odnosno jedno od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. Projekt uključuje izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, izgradnju i rekonstrukciju oko 217 kilometara kanalizacije, oko 100 kilometara vodoopskrbnih cijevi i 125 crpnih stanica u Rijeci i okolici, a većinski se financira bespovratnim europskim sredstvima.

Gradonačelnik Filipović raspravljao o otpornosti lokalne samouprave na različite krize

Gradonačelnik je bio i sudionik okruglog stola na kojem se govorilo o otpornosti lokalne samouprave na različite krize.

„Svako povijesno razdoblje ima svoje krize. U ovom trenutku to je svakako rat u Ukrajini, a zatim i rast cijena energenta te sve veći troškovi života i učinci klimatskih promjena“, rekao je Filipović osvrnuvši se potom na situaciju u Rijeci.

„Grad Rijeka provodi energetsku politiku usmjerenu na održivi energetski razvoj gradskog područja na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje pa je tako i prije aktualne energetske krize racionalno gospodario energijom, te su u tom smislu gradska uprava, gradska komunalna i trgovačka poduzeća i ustanove već usvojile dobru praksu. Drugim riječima, ponašamo se kao ostatak Europe i svijeta u ovoj globalnoj energetskoj krizi – rekao je, uz ostalo, Filipović naglasivši brigu za najosjetljivije skupine građana odnosno činjenicu da je Rijeka u ovoj godini dodatno proširila svoj socijalni program.

Filipović je bio i sudionik bilateralnog sastanka s Berndom Vöhringerom, predsjednikom Komore lokalnih vlasti Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe i glavnim tajnikom Kongresa Mathieuom Morijem na kojem je bilo riječi o jačanju položaja lokalne samouprave u europskom kontekstu.

NALAS okuplja 14 udruga koje predstavljaju oko 9000 lokalnih vlasti

NALAS okuplja 14 udruga koje predstavljaju oko 9000 lokalnih vlasti, koje izravno bira više od 80 milijuna građana ove regije. Mreža promiče proces decentralizacije u suradnji sa središnjim vladama i međunarodnim organizacijama, smatrajući lokalnu samoupravu ključnom u procesima tranzicije i europskih integracija cijele jugoistočne Europe.

Pokreće i provodi regionalne inicijative za svoje članove i pomaže udrugama da postanu održivi predstavnici lokalnih vlasti u odnosu na središnju vlast. Cilj Mreže je pružanje usluga lokalnim samoupravama za dobrobit građana u regiji i želi se razviti kao centar znanja za razvoj lokalne samouprave u jugoistočnoj Europi, prepoznat među svim relevantnim dionicima.

U skladu sa svojim akcijskim planom, Tajništvo NALAS-a organizira radne skupine za specifične teme važne za lokalnu samoupravu u jugoistočnoj Europi. Fokus djelovanja je na lokalne financije, urbano planiranje, gospodarenje otpadom, institucionalni razvoj i energetsku učinkovitost.

NALAS je nastao 2001. godine, nakon prvog Foruma gradova i regija Jugoistočne Europe održanom u Skopju, 2000. godine, a u organizaciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Mreža je osnovana pod okriljem Pakta stabilnosti za jugoistočnu Europu i Vijeća Europe. Isprva je funkcionirao kao neformalna organizacija s redovitim sastancima, seminarima i programima obuke, a srpnju 2005. godine postao je službeno registrirana udruga sa sjedištem u Strasbourgu. Tajništvo NALAS-a osnovano je u ožujku 2007. godine.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...