Gradski vijećnici prihvatili prvi rebalans proračuna, a odbili informaciju o obnovi Galeba

Autor: Nikola Cvjetović 03.06.2022

gradsko vijece rijeka 2022 nastavak  4

Kako je pojasnio gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, ovaj rebalans proračuna obilježava povećanje prihoda, prvenstveno od poreza na dohodak, dok je rashodovna strana obilježena povećanjem materijalnih rashoda zbog cijena energenata i ostalih cijena. Vijećnici su ponovno raspravljali o brodu Galeb i na kraju, s 15 glasova protiv, 14 za i jednim suzdržanim, odbili informaciju o stanju projekta obnove Galeba.

Rijeka – Gradsko vijeće Grada Rijeke većinom je glasova prihvatilo odluku o prvom rebalansu proračuna za 2022. godinu, prema kojem prihodi rastu za 90, a rashodi za 93 milijuna kuna. Rebalans proračuna usvojen je glasovima vijećnika SDP-a, PGS-a, Možemo!, Akcije mladih, Unije Kvarnera, HSU-a, SDSS-a i IDS-a, dok su protiv bili vijećnici HDZ-a, Nezavisne liste Davora Štimca te Mosta. Vijećnici su ponovno raspravljali o brodu Galeb i na kraju su tijesnom većinom, s 15 glasova protiv, 14 za i jednim suzdržanim, odbili informaciju o stanju projekta obnove Galeba.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu prihodi i primici Grada Rijeke i proračunskih korisnika iznose 1.318.100.612 kuna, što predstavlja povećanje za 89.421.455 kuna, odnosno za 7,3% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu, a rashodi i izdaci proračuna iznose 1.297.500.000 kuna, što predstavlja povećanje za 93.874.000 kuna, odnosno za 7,8% u odnosu na dosadašnji plan. Planirani prihodi Grada iznose 980.257.472 kuna (74,4%), a prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 337.843.140 kuna (25,6%).

Kako je pojasnio gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, ovaj rebalans proračuna obilježava povećanje prihoda, prvenstveno od poreza na dohodak, dok je rashodovna strana obilježena povećanjem materijalnih rashoda zbog cijena energenata i ostalih cijena te povećanja rashoda za zaposlene kako u gradskoj upravi, tako i kod proračunskih korisnika.

Od četiri pristigla amandmana, prihvaćena su tri amandmana kluba vijećnika Možemo!, Akcija mladih i Unije Kvarnera, koji se odnose na dodjelu poklon-bona za božićno-novogodišnje blagdane za dugotrajno nezaposlene osobe, održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza te izradu studije društveno priuštivog stanovanja. Vijećnik Josip Ostrogović je u ime Kluba vijećnika HDZ-a naglasio da ne mogu podržati rebalans jer u njemu nedostaje veća briga za umirovljenike, sport i poduzetništvo te dodao da je rast Rijeke prespor, prodaju zemljišta za izgradnju višenamjenske građevine u kojoj će biti i autobusni kolodvor ocijenio je rasprodajom obiteljskog srebra, dok se, umjesto u projekte vrtića ili stanove za mlade obitelji, i dalje ulažu sredstva u obnovu broda Galeb.

Kolika je brodom Galeb stvorena nova vrijednost za građane Rijeke, zapitala se nezavisna vijećnica Iva Rinčić i kazala da Rijeka nije u top 1000 gradova u Europi kao ni u Top 5 gradova u RH i da su tek dvije riječke firme u prvih 100 u RH. I vijećnica Petra Mandić u ime kluba Mosta istaknula je da je daljnje ulaganje u brod Galeb jedan od razloga zbog kojih neće podržati rebalans proračuna. Vijećnica Petra Karanikić je u ime kluba SDP-a naglasila kako podržavaju rebalans, budući da se njime pokušavaju zadržati svi dosadašnji planirani projekti i prilagoditi ih turbulentnim okolnostima u društvu. Pročelnik za kulturu Ivan Šarar naglasio je da su svi projekti zaštite baštine u Hrvatskoj višestruko premašili predviđene troškove, ali da to nije razlog da od baštine odustanemo. Nezavisni vijećnik Udruge Da štima svima Davor Štimac ustvrdio je da je informacija o obnovi i prenamjeni Galeba zapravo uvredljiv dokument i dodao da trošak broda Galeb prema dobivenim informacijama iznosi bar 120 milijuna kuna, a još ne znamo koliko će do kraja stajati.

Gradonačelnik Filipović je u konačnici po drugi put povukao Prijedlog odluke o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2021. godinu. Prijedlog je povukao nakon što je Gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo amandman kluba Mosta. Naime, klub Mosta i klub vijećnika HDZ-a podnijeli su identične amandmane, kojima su predložili da se 3 milijuna kuna, umjesto za EU projekt „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika kulturne baštine“, koji se odnosi na uređenje Palače šećerane te broda Galeb, rasporedi za sanaciju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

Gradsko vijeće donijelo je i odluku o dobitnicima javnih priznanja Grada Rijeke za 2022. godinu, dodijelivši nagradu za životno djelo akademiku Elsu Kuljaniću, prof. emeritusu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i redovitom članu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zlatnu plaketu „Grb Grada Rijeke“ dobili su Aleksandra Matić za dugogodišnji doprinos u glazbenoj pedagogiji i promicanju glazbene umjetnosti, Veslački klub Jadran za izniman doprinos razvoju i promicanju sporta tijekom 100 godina postojanja, Kulturno-umjetničko društvo Zametski koren za 100 godina uspješnog djelovanja na promicanju i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma te Ania Škrobonja za dugogodišnje humanitarno djelovanje, doprinos kulturi i edukaciju građana treće životne dobi. Godišnju nagradu Grada Rijeke dobili su dr.sc. Vinicije B. Lupis za izniman znanstveni doprinos proučavanju povijesti i jačanju kulturnih veza Rijeke i Dubrovnika, Edi Jurković za doprinos u istraživanju novije povijesti grada Rijeke, Martina Pavletić za značajan napredak i dostignuća na području hitne medicine i u borbi protiv COVID-19 pandemije i Vitomir Maričić, promicatelj sporta, višestruki svjetski prvak i višestruki svjetski rekorder.