Gradski vijećnici Vedran Vivoda (AM) i Robert Salečić (UK) predstavili postignuća u protekloj godini i amandman na proračun 2023. godine

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 07.12.2022

Salecic_i_Vivoda

Vedran Vivoda je istaknuo kako unatoč brojnim programima već utkanim u proračun, ipak je potrebna dorada samog proračuna, te su kolega Salečić i on pripremili nekoliko amandmana.

Rijeka - Robert Salečić otvorio je konferenciju za medije i predstavio sve ono što se postiglo u protekloj 2022. godini i programe koji se nastavljaju i u 2023. godini.

„Sigurno najvažniji program koji smo uveli u 2022. godini, prvo odlukom koju smo napisali, a zatim i kroz proračun, je program sufinanciranja obrta za čuvanje djece. Vidimo da se taj program povećava za duplo ove godine, na skoro milion kuna“, naglasio je Salečić.

„Uz to uveli smo nove programe kojim će se više pažnje posvetiti sigurnosti i funkcionalisti pješačkih prijelaza, uređenje obalne šetnice od Bivia do Preluka, te One stop shop (RIHub). Inzistirali smo na povećanju subvencija poduzetnicima, te uvođenju zasebnog natječaja za organizaciju sajmova i kongresa. Socijalna komponenta u programu je bio novi program poklon bona za dugotrajno nezaposlene. Za mlade je sigurno bitna i izrada studije društveno priuštivog stanovanja koja bi trebala ponuditi nove modele najma ili kupnje stanova. Nismo zaboravi ni brigu za životinje, okoliš i uređenje grada. Osigurali smo izradu kućica za mačke, izradu idejnog rješenja Klobučarićevog trga skupa s trgom Pul Vele Crikve, te na našu inicijativu naveli Čistoću da napokon pokrene uvođenje novog sustava za zbrinjavanje otpada.

Na našu inicijativu u proračun 2023. već je uključeno i uređenje Skate parka Krnjevo, uređenje parka na Delti, postavljanje dodatnih klupa i koševa na Korzo i okolne ulice, te povećanje iznosa za zapošljavanje dodatna 4 učitelja u produženoj nastavi i povećanje iznosa za radne bilježnice i školski pribor za 1600 učenika kroz socijalni program. Radi se o preko milion eura naših ideja i programa utkanih u proračun za 2023. godinu“, naglasio je Salečić.

Vedran Vivoda je istaknuo kako unatoč brojnim programima već utkanim u proračun, ipak je potrebna dorada samog proračuna, te su kolega Salečić i on pripremili nekoliko amandmana.

„Ove godine smo se prije svega koncentrirali na školstvo te ćemo za proračun predložiti tri bitna amandmana. Kao što znate Gradsko vijeće još davno donijelo odluku da će grad sufinancirati i provoditi produženi boravak u osnovnim školama. Iako je gradonačelnik prihvatio našu sugestiju i uvrstio u proračun sredstva za zapošljavanje 4 učitelja, mi ćemo inzistirati da se odluka provodi i da se svako dijete od prvog do četvrtog razreda upiše u produženi boravak. Naše informacije s terena govore da je prošle godine nedostajalo 6 učitelja, te ćemo mi amandmanom osigurati ta dodatna učitelja. No očekujemo da će se do početka školske godine provesti anketa među roditeljima, te ako se pokaže potreba kroz rebalans osigurati dodatna sredstava za dodatne učitelje“, naglasio je Vivoda.

„Uz učitelje produženog boravaka želimo da osnovnoškolce grada Rijeke uz besplatne udžbenike na klupama dočekaju i besplatne radne bilježnice. Sve jedinice lokalne samouprave u riječkom prstenu su to omogućile i smatramo da je vrijeme i da grad Rijeka to omogući školarcima. Amandmanom ćemo omogućiti procijenjen iznos za 6400 djece koja nisu pokrivena socijalnim programom. Iznos bi se do početka školske godine u suradnji sa školama kroz rebalans prilagodio ukoliko bude nedostatan.

Treća bitna stavka je zapošljavanje dodatnog logopeda. U riječkim odgojno-obrazovnim školama, kao i u odgojno-obrazovnim institucijama diljem naše zemlje, posljednjih godina, uviđa se znatan deficit stručnih suradnika svih profila, a posebice edukacijsko-rehabilitacijskog kadra. U redovnim osnovnim školama kojima je Grad Rijeka osnivač zaposleno je tek pet logopeda, od kojih njih četiri rade s djecom iz riječkog prstena. Smatramo da je ovo nasušna potreba još jučer“, rekao je Vivoda.

Uz ove tri bitne stavke tražimo dodatno povećanje iznosa subvencija poduzetnicima i to za uvođenje programa malih subvencija za podizanje kvalitete usluge privatnog smještaja, hostela i malih hotela. Tražimo i da se gradsko vijeće uključi u reorganizaciju rada tržnica i njeno uređenje. U sklopu toga kroz amandman tražimo uređenje ostatka Verdijeve ulice u pješačku zonu kroz izradu idejnog projekta, a odmah uređenje Trninine ulice. Tražimo i u suradnji sa Hrvatskim vodama uređenje šetnice Rječina, Početak procesa izgradnje malih komunalnih garaža na novim lokacijama poput lokacije između Osječke i Ulice Mire Ban Radune ili na Krimeji, ispod Parisa. Ukoliko se prihvate naši amandmani biti će to sveukupno 1,5 miliona eura programa u proračunu za 2023. godinu, a ujedno su to i naši uvjeti za prihvaćanje proračuna, stoji u priopćenju Vedrana Vivode i Roberta Salečića.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...