I ove godine prigodna prodaja jelki kod hotela Continental, krenulo prikupljanje ponuda

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 05.12.2022

wp-content/uploads/2019/12/drvca.jpg

Prigodna prodaja obavljat će se na lokaciji Titovog trga/most na Rječini (kod hotela Continental), u periodu od 16.12. do 24.12. u vremenu od 7 do 19 sati, izuzev na Badnjak 24.12. od 7 do 15 sati.

Rijeka - Obavještavamo sve fizičke i pravne osobe da se na Titovom trgu/most na Rječini (kod hotela Continental) u Rijeci, organizira prigodna prodaja jelki te se prikupljaju ponude za zakup prodajnih mjesta. Prigodna prodaja obavljat će se na lokaciji Titovog trga/most na Rječini (kod hotela Continental), u periodu od 16.12. do 24.12. u vremenu od 7 do 19 sati, izuzev na Badnjak 24.12. od 7 do 15 sati.

Pisane ponude predati u zatvorenoj omotnici do 11. prosinca, do 16 sati, bez obzira na način dostave: osobno ili putem pošte, na adresu TD Rijeka plus d.o.o. Rijeka, Blaža Polića 2/III, Služba komercijale, s naznakom “Ponuda – prigodna prodaja božićnih jelki 12/2022. godine.”

O rezultatu natječaja TD Rijeka plus d.o.o. obavijestiti će sve sudionike telefonskim putem, najkasnije do dana 12.12.2022. godine. Na službenoj stranici Društva dostupan je cijeli tekst o prigodnoj prodaji te informacije o početnim cijenama kao i obrazac za davanje ponude i skica lokacije.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...