Imenovano Povjerenstvo za optimizaciju procedure upisa djece u gradske dječje vrtiće

Autor: Nikola Cvjetović 08.11.2023

vrtic_val_prizemlje_skole_nikola_tesla__9_

Osnovna zadaća Povjerenstva bit će izrada prijedloga optimizacije sustava upisa u dječje vrtiće Grada Rijeke za gradonačelnika, koji će činiti analiza sustava upisa, općih i pojedinačnih akata koji proizlaze iz procesa provedbe upisa te prijedlog izmjene procesa u cilju buduće provedbe upisa na jednostavan, brz i efikasan način.

Rijeka - Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović imenovao je Povjerenstvo za optimizaciju procedure upisa djece u dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka.

Osnovna zadaća Povjerenstva bit će izrada prijedloga optimizacije sustava upisa u dječje vrtiće Grada Rijeke za gradonačelnika, koji će činiti analiza sustava upisa, općih i pojedinačnih akata koji proizlaze iz procesa provedbe upisa te prijedlog izmjene procesa u cilju buduće provedbe upisa na jednostavan, brz i efikasan način.

Naime, po provedbi ovogodišnje upisne procedure zaključeno je da je ona vrlo dugotrajna, a osobiti izazovi su uočeni prilikom utvrđivanja liste čekanja na razini sve tri gradske predškolske ustanove – Rijeka, Sušak i More, s obzirom na činjenicu da su roditelji koristili mogućnost prijave na više ustanova, ali i na više centara predškolskog odgoja u okviru Dječjeg vrtića Rijeka.

Također, paralelno s prijavama u vrtiće Grada Rijeke, mnogi su roditelji istovremeno podnijeli prijavu za upis djece u dječje vrtiće drugih osnivača i u obrte za čuvanje djece. Odredbama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja, a vezano za ostvarenje prava na sufinanciranje boravka djeteta u obrtu za čuvanje, roditelj je u obvezi podnijeti potvrdu najmanje dvije predškolske ustanove koje su uvrštene u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke, kojom dokazuje da je roditelj u tekućoj pedagoškoj godini podnio prijavu za upis djeteta i da dijete nije upisano iz razloga ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog starosne dobi djeteta. S obzirom da su mnogi roditelji željeli da njihovo dijete pohađa isključivo obrt za čuvanje, prijave za upis djeteta u dječji vrtić podnosili su isključivo s namjerom ostvarenja prava na sufinanciranje obrta za čuvanje a čime su zapravo administrativno opterećivali dječje vrtiće te nerealno povećavali broj djece na listi čekanja. Za istaknuti je da se zahtjevi za sufinanciranje boravka djeteta u obrtu za čuvanje zaprimaju u mjesecu rujnu, dok su rezultati obrade poznati u mjesecu listopadu te i ova stavka dovodi do neusklađenosti u pogledu točnog utvrđivanja načina skrbi za koje se opredijelio pojedini roditelj, a time posredno i na veći broj djece na listi čekanja.

Također vrijedi istaknuti kako uvid u listu djece upisane u dječje vrtiće drugih osnivača Grad Rijeka stječe tek u mjesecu listopadu kada dječji vrtići zatraže sufinanciranje za djecu upisanu u novoj pedagoškoj godini, te je u točki vremena kada se odvijaju upisi djece u dječje vrtiće Grada Rijeke moguće zaprimiti okvirnu listu djece prijavljene za upis samo slijedom suradnje privatnih osnivača.

Provedba upisa djece u dječje vrtiće vrši se kroz tri glavne faze, odnosno zaprimanje prijava, obradu prijava te produciranje liste upisane i liste neupisane djece na razini grada. Praksa provedbe upisa djece pokazala je uspješnost u provedbi prve dvije faze, dok je posljednja odnosno treća faza najizazovnija, uz postojanje mogućnosti za skraćivanjem vremenskog razdoblja trajanja druge faze obrade zahtjeva.

Utvrđena je stoga potreba reevaluacije upisnog postupka kako bi se on ubuduće odvijao na efikasniji način, uz što manje utrošenog vremena i ljudskih resursa, a s rezultatom egzaktne liste djece upisane u dječje vrtiće i liste neupisane djece na razini Grada kako bi se omogućilo plansko promišljanje upisnih kapaciteta na području Rijeke. Bitno je pritom, dakako, poštivati pozitivne propise Republike Hrvatske, uvažavajući praksu većih gradova na području naše države. Stoga je formirano posebno Povjerenstva za optimizaciju upisne procedure, koje će sačinjavati predstavnici Grada Rijeke i predstavnici dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka. Gradonačelnik je zaključak donio na 48. gradonačelnikovom kolegiju.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...