Izbori za vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke održat će se 12. ožujka

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 10.01.2023

wp-content/uploads/2021/05/Glasanje-lokalni-izbori-2021-Rijeka.jpg

Na području Grada Rijeke osnovana su 34 mjesna odbora, koji predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Rijeka - Izbori za vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke održat će se u nedjelju, 12. ožujka.

Na području Grada Rijeke osnovana su 34 mjesna odbora, koji predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Članove vijeća biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Za člana vijeća može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira. Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada Rijeke, odnosno prema broju stanovnika na području mjesnog odbora i to tako da vijeće:

- mjesnog odbora koji ima do 7.500 stanovnika ima pet članova (mjesni odbori Banderovo, Belveder, Brajda-Dolac, Brašćine-Pulac, Bulevard, Centar-Sušak, Draga, Drenova, Gornja Vežica, Gornji Zamet, Grbci, Kantrida, Kozala, Krimeja, Luka, Mlaka, Orehovica, Pašac, Pećine, Pehlin, Podmurvice, Podvežica, Potok, Srdoči, Sveti Kuzam, Svilno, Školjić-Stari grad, Škurinje, Škurinjska Draga, Grad Trsat, Turnić i Vojak
- mjesnog odbora koji ima od 7.501 do 11.000 stanovnika ima sedam članova (mjesni odbori Sveti Nikola i Zamet)

Raspisivanje izbora

Temeljem Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 14/13, Službene novine Grada Rijeke 16/22) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 16/22).

Kartografski-prikaz-mjesnih-odbora-Grada-Rijeke
pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...