Javni natječaj za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2022. godini

Autor: Ivana Grabar 14.01.2022

PGZ-logo-vodoravno_boja

Prijavitelji mogu po ovom Javnom natječaju prijaviti najviše tri programa/projekata

Rijeka - Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije raspisao je Javni natječaj za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2022. godini.

Kroz Program javnih potreba u području tehničke kulture podupiru se programi/projekti udruga, saveza i zajednica u području tehničke kulture od interesa za Županiju, a koji obuhvaćaju aktivnosti kao što su: poticanje i promicanje tehničke kulture, odgoja, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina kao i inventivnog rada, razvoja i širenja znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Prijavitelji mogu po ovom Javnom natječaju prijaviti najviše tri programa/projekata. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći 70.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava je do 12. veljače 2022. godine.

Više informacija dostupno je na POVEZNICI.