Javni poziv za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana privremeno zatvoren

Autor: Marina Pauletić 27.03.2024

ekologija_ilustracija Foto: ilustracija

Zahtjevi za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja.

Rijeka - Javni poziv za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama na području grada Rijeke objavljen 11. ožujka 2024.g. privremeno se zatvara zbog obrade pristiglih prijava

Podsjetimo, riječ je o natječaju za koji su se prijave zaprimale od 11.3.2024. godine. Zahtjevi za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava za 2024. godinu, ali ne kasnije od 10.5.2024. godine.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, a na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, gradonačelnik Grada Rijeke donosi zaključak o dodjeli donacija.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...