Klub vijećnika PGS/Laburisti uputio Otvoreno pismo članovima Kazališnog vijeća HNK "Ivana pl. Zajca"

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 09.05.2022

wp-content/uploads/2020/07/zajc-HNK-kazali%C5%A1te.jpg

"Riječ je o temi koja je u više navrata aktualizirana u riječkoj kulturnoj i javnosti uopće, a ukazuje na moguće kršenje zakona i akata riječkog nacionalnog Kazališta", naglasili su iz Kluba.

Rijeka - Klub vijećnika Primorsko goranski savez/Laburisti Gradskog vijeća Grada Rijeke poslao je otvoreno pismo članovima Kazališnog vijeća HNK “Ivana pl. Zajca” u kojem traži dostavu podataka o djelovanju intendanta Marina Blaževića izvan kazališta. Riječ je naime o poslovima za čije bi obavljanje, prema Zakonu o kazalištima, bila potrebna suglasnost Kazališnog vijeća. Otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovani članovi Kazališnog vijeća HNK „Ivana pl. Zajca“, obraćamo vam se ovim putem kako bismo od vas dobili vjerodostojne podatake o temi koja je u više navrata aktualizirana u riječkoj kulturnoj i javnosti uopće, a ukazuje na moguće kršenje zakona i akata riječkog nacionalnog Kazališta. Zakon o kazalištima u svom članku 30., u glavi „Sprječavanje sukoba interesa“, propisuje sljedeće:

„Intendant, pomoćnik intendanta, umjetnički voditelj, voditelj-ravnatelj te ravnatelj i pomoćnik ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine, za vrijeme trajanja mandata mogu umjetnički djelovati i obavljati umjetničke poslove izvan kazališta, odnosno kazališne družine jedino uz suglasnost kazališnog vijeća koja mora u svakom pojedinom slučaju sadržavati uvjete za obavljanje takvih poslova“.

Istodobno, članak 32. Statuta HNK „Ivana pl. Zajca“ propisuje:

„Za vrijeme trajanja mandata Intendant Kazališta može umjetnički djelovati i obavljati umjetničke poslove izvan Kazališta jedino uz suglasnost Kazališnog vijeća, koja mora u svakom pojedinom slučaju sadržavati uvjete za obavljanje takvih poslova“.

I, na koncu, u članku 71. Pravilnika o radu HNK „Ivana pl. Zajca“ izrijekom stoji:

„Kazalište ima opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno ili na neodređeno vrijeme bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.
Osobito tešku povredu obveze iz radnog odnosa predstavlja: „..prihvaćanje rada izvan Kazališta bez prethodno izdanog pisanog odobrenja intendanta (za kazališne umjetnike), odnosno Kazališnog vijeća (za intendanta, poslovnog ravnatelja, ravnatelje ustrojbenih cjelina i upravitelja tehnike...“.

Valja naglasiti i da, za razliku od Zakona i Statuta, koji naglašavaju „umjetničko djelovanje i obavljanje umjetničkih poslova“, Pravilnik o radu propisuje da osobito tešku povredu radne obveze predstavlja „prihvaćanje rada izvan Kazališta“, dakle bilo kojeg rada, ne navodeći o kojim poslovima je riječ.

Isto tako, podsjećamo da su poslovi što ih je Marin Blažević obavljao u projektu EPK, a za koji mu je, prema dostupnim informacijama, isplaćeno 128.757,58 kuna HONORARA, definirani kao „suautorstvo ukupnog koncepta programa otvaranja - izrada elemenata dramaturško-redateljskih aspekata programa“. Razvidno je, dakle, da su poslovi što ih je honorarno obavljao bili umjetnički.

S obzirom na jasnu i nedvosmislenu zakonsku regulativu te na sve istaknuto, molimo da nam odgovorite:

Je li intendant HNK „Ivana pl. Zajca“ Marin Blažević ikada tijekom svoje intendature zatražio suglasnost Kazališnog vijeća za umjetničko djelovanje i obavljanje umjetničkih ili bilo kakvih drugih poslova izvan HNK „Ivana pl. Zajca“?

Je li Kazališno vijeće ikada intendantu Marinu Blaževiću dalo suglasnost za umjetničko djelovanje i obavljanje umjetničkih ili bilo kakvih drugih poslova izvan HNK „Ivana pl. Zajca“? Ako jest, molimo da Kazališno vijeće nadležnim tijelima Grada Rijeke i Gradskog vijeća Grada Rijeke te Klubu vijećnika PGS/Laburisti dostavi vjerodostojne dokumente kojima bi takve radnje bile potkrijepljene (datirana i urudžbirana suglasnost, odluka, zaključak ili zapisnik sa sjednice Kazališnog vijeća).

Ima li Kazališno vijeće ikakva saznanja da je intendant Marin Blažević u svom mandatu ikada umjetnički djelovao ili obavljao umjetničke ii bilo kakve druge poslove izvan HNK „Ivana pl. Zajca“ te da mu je za te poslove isplaćen honorar?
Ako ima takva saznanja, o kojim je poslovima riječ i za čiji račun, odnosno honorar ih je intendant Marin Blažević obavljao?

Ukoliko je intendant Marin Blažević umjetnički djelovao ili obavljao umjetničke ili bilo kakve poslove izvan HNK „Ivana pl. Zajca“, a za to nije dobio suglasnost Kazališnog vijeća, molimo da odgovorite je li Kazališno vijeće o tome ikada raspravljalo i zauzelo službeno stajalište o tom, a sve sukladno odredbama Zakona o kazalištima Republike Hrvatske, Statuta i Pravilnika o radu HNK „Ivana pl. Zajca“. Ako jest- kakvo, a ako nije- zašto nije?

Klub vijećnika Primorsko goranski savez - Laburisti u Gradskom vijeću Grada Rijeke moli da Kazališno vijeće odgovore na ova pitanja u što skorijem roku dostavi Uredu Gradonačelnika Grada Rijeke, Odjelu za kulturu Grada Rijeke, Odboru za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke te Klubu vijećnika PGS-Laburisti u Gradskom vijeću Grada Rijeke (adresa Ciottina 19, 51000 Rijeka; mail adresa: pgs@pgs.hr). Zahvaljujemo se i srdačno vas pozdravljamo", stoji u pismu koje potpisuje predsjednica Kluba Vijećnika PGS-Laburisti Tea Mičić Badurina.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...