Konstituirano Partnersko vijeće Primorsko-goranske županije

Autor: Marina Pauletić 12.06.2023

vijece_pgz Foto: PGŽ

Osnivanju Partnerskog vijeća prisustvovao je i riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Rijeka - Konstituirajućom sjednicom u prostorijama Primorsko-goranske županije s radom je započelo Partnersko vijeće Primorsko-goranske županije.

Za predsjednika Partnerskog vijeća PGŽ izabran je zamjenik župana Vojko Braut, a za zamjenicu je imenovana Natali Komen Bujas, direktorica Udruge ugostiteljstva i turizma pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Osnivanju Partnerskog vijeća prisustvovao je i riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu, prihvaćeno je Izvješće o provedbi Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine za 2022. godinu te je dana informacija o izradi dopune Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine koji predstavlja podlogu za sufinanciranje projekata razvoja otoka iz Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

Partnersko vijeće je zakonski utemeljeno tijelo zaduženo za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja Primorsko-goranske županije, ali i drugih akata strateškog planiranja važnih za razvoj područja županije. Ono okuplja 22 člana – predstavnika regionalnog koordinatora, Grada Rijeke kao velikog grada te manjih gradova i općina, visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera te organizacija civilnog društva s područja Primorsko-goranske županije.

Izvor: PGŽ

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...