Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ raspisuje nagradni foto natječaj „Sakupi ih sve!“

Autor: Marina Pauletić 21.02.2023

wp-content/uploads/2020/02/Zahvaljuju%C4%87i-projektu-Putovima-Frankopana-frankopanski-ka%C5%A1teli-u-PG%C5%BD-u-fokusu-javnosti-2.jpg

Autor koji u 2023. godini prvi dostavi komplet od 20 fotografija bit će nagrađen bogatim frankopanskim kompletom.

Rijeka - Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ koja obuhvaća sedamnaest kaštela, utvrđenih gradova i dvoraca te tri sakralna kompleksa, za sve zaljubljenike u prirodu, planinarenje, fotografiju i kulturnu baštinu našeg kraja, raspisuje nov nagradni foto natječaj „Sakupi ih sve!“.

Radi se o fotografijama sa svake lokacije Kulturno-turističke rute „Putovima Frankopana“, a pravila natječaja pročitajte u nastavku.

PRAVILA NATJEČAJA

1. Sa svake lokacije Kulturno-turističke rute „Putovima Frankopana“ treba poslati po jednu fotografiju.
2. Na fotografiji treba biti vidljiv autor fotografije (selfie ili timer mode) te prepoznatljivo frankopansko obilježje lokaliteta (dvorac, kaštel, ruševina, interpretacijska ploča i sl.). Na fotografiji mogu biti i druge osobe (obitelj, prijatelji, kućni ljubimci, itd.).
3. Na natječaju mogu sudjelovati svi zainteresirani.
4. Svaki autor sudjeluje s 20 fotografija snimljenih 2023. godine. Iznimno će se prihvatiti i fotografije snimljene na početku školske godine 2022./23.
5. Za sudjelovanje na Natječaju ne plaća se kotizacija.
6. Fotografije koje se prijavljuju ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, vodene žigove ili slično.
7. Dostavlja se isključivo komplet od 20 fotografija putem web servisa za slanje velikih datoteka (GoogleDrive, WeTransfer, Jumbo mail i sl.) na e-adresu: info@frankopani.eu.
8. Fotografije poslane u pojedinačnim mailovima neće se uzeti u obzir.
9. Svaki autor uz fotografije prilaže pravilno popunjenu PRIJAVNICU.
10. Autor, sudionik Natječaja, ispunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje da prijavljuje autentično snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
11. Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenoga sadržaja.
12. Fotografije mogu biti u boji, monokromatske i crno-bijele.
13. Datoteke fotografija trebaju biti potpisane: redni broj, ime i prezime autora, datum i lokacija na kojoj je fotografija snimljena, npr.: 1. Fran Krsto Frankopan, 15.1.2023. Ledenice.
14. Autorsko pravo: Autor ispunjavanjem i slanjem prijavnice daje suglasnost organizatoru natječaja „Sakupi ih sve!“ da bez naknade može neograničeno objavljivati prijavljene fotografije uz ime autora.
15. Postoji mogućnost tiskanja pojedinih fotografija na promotivnim materijalima Rute te njihovo korištenje kroz promotivne aktivnosti Rute. Svi oblici objave su nekomercijalni i jedina im je svrha promocija Kulturno-turističke rute Putovima Frankopana.
16. Fotografije se mogu poslati i prije isteka roka, odnosno u trenutku kad autor fotografira svih 20 lokacija.
17. Autor koji u 2023. godini prvi dostavi komplet od 20 fotografija bit će nagrađen bogatim frankopanskim kompletom.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...