Na zadnji dan 2023. godine u zakupu 97 % gradskih poslovnih prostora

Autor: Marina Pauletić 20.02.2024

rijeka_zrak_-32957 Foto: arhiva

Dio slobodnih poslovnih prostora nije moguće dati u najam.

Rijeka - Krajem 2023. godine u zakupu se nalazilo 97 % gradskih poslovnih prostora koji se iz gradskog fonda poslovnih prostora mogu davati u najam.

Kako je izneseno na 63. gradonačelnikovom kolegiju, na dan 31. prosinca 2023. godine u zakupu su se nalazila 1302 poslovna prostora odnosno 83% svih poslovnih prostora, a slobodna su bila 262 poslovna prostora odnosno 17% svih poslovnih prostora. Međutim, od 262 slobodna poslovna prostora 47 poslovnih prostora moglo se dodijeliti u zakup, dok se 215 poslovnih prostora nisu mogla dodijeliti u zakup zbog imovinsko-pravnog režima u kojem se poslovni prostori nalaze ili fizičkog stanja poslovnog prostora. Iz ovih podataka proizlazi da Grad Rijeka raspolaže s 1349 poslovnih prostora koji se mogu dodijeliti u zakup, od čega se u zakupu nalazi 1302 poslovnih prostora, odnosno 97 %, a da je slobodno 47 poslovnih prostora odnosno 3 % poslovnih prostora koji se mogu dodijeliti u zakup.

Dio slobodnih poslovnih prostora nije moguće dati u najam

Dio poslovnih prostora koji su trenutno slobodni nije moguće, bez znatnih novčanih ulaganja, dati u zakup zbog stanja u kojem se nalaze. Pojedini poslovni prostori u takvom stanju biti će predmet postupka prodaje. Isto tako, predmet javnog natječaja za zakup poslovnih prostora ne mogu biti poslovni prostori koji su u suvlasništvu Grada Rijeke i fizičkih osoba bez suglasnosti tog suvlasnika ukoliko je isti poznat i moguće ga je kontaktirati, odnosno poslovni prostori koji su predmet sudskog ili upravnog postupka. Poslovni prostori koji su u suvlasništvu Grada Rijeke i Republike Hrvatske mogu se putem javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora dati u zakup jedino ukoliko Grad ima pravo upravljanja, raspolaganja ili korištenja poslovnog prostora na temelju odgovarajućeg akta sklopljenog između Grada i Republike Hrvatske, odnosno uz suglasnost Republike Hrvatske da se poslovni prostor objavi u javnom natječaju.

U 2023. godini 64 zakupnika izvršilo je povrat poslovnih prostora u posjed Gradu Rijeci. Vraćeno je 11 poslovnih prostora koji se nalaze u 0. zoni, 20 poslovnih prostora koji se nalaze u I. zoni, 10 poslovnih prostora koji se nalaze u II. zoni i 23 poslovna prostora koji se nalaze u III. zoni. U odnosu na djelatnosti koje su se obavljale u poslovnim prostorima, vraćena su 22 poslovna prostora u kojima se obavljala djelatnost trgovine što čini 34 % svih vraćenih poslovnih prostora. Vraćeno je 12 poslovnih prostora u kojima se obavljala članska djelatnost, 8 poslovnih prostora u kojima se obavljala uslužna djelatnost te 4 poslovna prostora u kojima se obavljala ugostiteljska djelatnost. Ostali prostori koji su vraćeni bili su u zakupu za obavljanje prerađivačke djelatnosti, umjetničko stvaralaštvo, poslovanje nekretninama, djelatnost političkih organizacija, opće djelatnosti javne uprave i djelatnost sportskih klubova te za garažu.

Tijekom godine se objavljuje prosječno osam javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora

Poslovni prostori Grada Rijeke dodjeljuju se u zakup putem javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, pa je tako nedavno zaključen i prvi ovogodišnji natječaj.

Tijekom 2023. godine objavljeno je osam javnih natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora s 251 objavljenim poslovnim prostorom. Za 196 poslovnih prostora zaprimljeno je 358 prijava, od čega je izlicitirano 156 poslovnih prostora. Budući je jedan natjecatelj odustao od sklapanja ugovora o zakupu, sklopljeno je 155 ugovora o zakupu.

Od 1564 poslovnih prostora kojima upravlja Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, 148 poslovnih prostora nalazi se u 0. zoni, 488 poslovnih prostora nalazi se u I. zoni, 242 poslovna prostora nalazi se u II. zoni i 686 poslovnih prostora nalazi se u III. zoni.

U 2023. godini objavljen je 61 poslovni prostor koji se nalazi u 0. zoni te je 45 poslovnih prostora izlicitirano. Objavljeno je 89 poslovnih prostora koji se nalaze u I. zoni te je izlicitirano 45 poslovnih prostora. Objavljeno je 45 poslovnih prostora koji se nalaze u II. zoni te je izlicitiran 21 poslovni prostor. Izlicitirano je 45 poslovnih prostora koji se nalaze u III. zoni dok ih je objavljeno 56.

Najviše ugovora o zakupu sklopljeno je za obavljanje djelatnosti trgovine (50 ugovora o zakupu). Za djelatnosti članskih organizacija sklopljena su 23 ugovora o zakupu, za uslužne djelatnosti sklopljeno je 18 ugovora o zakupu, a za ugostiteljsku i prerađivačku djelatnost sklopljeno je po 10 ugovora o zakupu.

Ukupna površina svih izlicitiranih poslovnih prostora iznosi 15.555 m² s ukupnim mjesečnim iznosom zakupnine od 160.873,38 € bez PDV-a, dok prosječna izlicitirana cijena zakupnine u 2023. godini iznosi 10,34 €/m² bez PDV-a što je najveća prosječna izlicitirana cijena zakupnine od 2017. godine.

Za djelatnosti trgovine 24 poslovna prostora dana su u zakup po cijeni višoj od početne što čini 48% svih izlicitiranih prostora za djelatnost trgovine, dok je za uslužnu djelatnost 7 poslovnih prostora dano u zakup po cijeni višoj od početne cijene zakupnine. Sveukupno je u zakup dano 50 poslovnih prostora po cijeni višoj od početne cijene zakupnine (32%) dok je 105 poslovnih prostora dano u zakup po cijeni koja je jednaka početnoj cijeni zakupnine (68%).

I u 2023. godini najveći interes iskazan je za obavljanje djelatnosti trgovine

Najveći porast izlicitirane cijene zakupnine zabilježen je za poslovni prostor koji se nalazi u III. zoni na adresi Petra Jurčića 6/A, površine 29 m², odnosno za djelatnost popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, aktivnost: krpanje i prepravljanje odjeće izlicitirana cijena iznosi 12,60 €/m² bez PDV-a, dok je početna cijena zakupnine iznosila 1,00 €/m² bez PDV-a, što je povećanje cijene zakupnine od 1160%. Za 50 poslovnih prostora, odnosno 32% ugovora o zakupu sklopljeno je s cijenom zakupnine koja je veća od početne cijene zakupnine koja je bila objavljena u javnom natječaju. Poslovni prostori koji su izlicitirani tijekom 2023. godine u prosjeku su u javnom natječaju objavljeni 1,3 puta, a radi se većinom o prostorima u kojima su se nalazili zakupnici/korisnici kojima je istekao ugovor o zakupu, a kojima se nije moglo ponuditi sklapanje ugovora o zakupu bez provođenja javnog natječaja kao i poslovni prostori koji su vraćeni od strane bivših zakupnika tijekom 2023. godine.

U 2023. godini najveći interes iskazan je za obavljanje djelatnosti trgovine, članskih organizacija, te za obavljanje uslužnih djelatnosti prvenstveno za djelatnosti frizerskih salona i salona za uljepšavanje. Fokus zainteresiranih stranaka usmjeren je prema prizemnim prostorima koji se nalaze u 0. zoni kao i prema poslovnim prostorima koji se nalaze u III. zoni. Prema pismima namjere bilježi se interes za ugostiteljsku djelatnost, odnosno djelatnost fast food restorana i pečenjara kao i za poslovne prostore za rad udruga raznih područja djelovanja. Također, prema pismima namjere iskazan je interes za zakup većih poslovnih prostora u kojima bi se obavljale proizvodne djelatnosti, ali budući da Grad nema na raspolaganju takvih poslovnih prostora istima se nije moglo udovoljiti.

Napominjemo da je na mrežnim stranicama Grada Rijeke objavljen Registar objekata poslovne namjene Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. Registar predstavlja elektronički popis prostora u tabličnom obliku s prikazom informacija o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Rijeke i to slobodnih i onih u zakupu. Zainteresirani mogu kroz Registar objekata poslovne namjene dobiti informacije o poslovnim prostorima – da li je pojedini poslovni prostor u zakupu ili slobodan. Isto tako, dostupan je prikaz poslovnog prostora na mapi kao i tlocrt poslovnog prostora.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...