Novi oblici suradnje Hospicija i KBC-a Rijeka

Autor: Nikola Cvjetović 21.07.2023

Morana_Magas_i_Maja_Abram

Pored kontinuiranog i uhodanog angažmana liječnika Klinike za radioterapiju i onkologiju i liječnika iz nekih drugih organizacijskih jedinica KBC-a Rijeka, dvije ustanove ostvaruju nove oblike suradnje te se u djelovanje Hospicija uključuju vodeći bolnički stručnjaci drugih specijalnosti.Rijeka - Stručna i institucionalna suradnja riječkog Hospicija „Marija Krucifiksa Kozulić“ i Kliničkog bolničkog centra Rijeka godinama je u Hrvatskoj jedinstven primjer kvalitete skrbi o najtežim bolesnicima. Pored kontinuiranog i uhodanog angažmana liječnika Klinike za radioterapiju i onkologiju i liječnika iz nekih drugih organizacijskih jedinica KBC-a Rijeka, dvije ustanove ostvaruju nove oblike suradnje te se u djelovanje Hospicija uključuju vodeći bolnički stručnjaci drugih specijalnosti.

Tako se sada na čelu Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u Ustanovi za palijativnu zdravstvenu skrb - Hospicij „Marija Krucifiksa Kozulić“ nalazi iskusna stručnjakinja prof. dr. sc. Maja Abram, predstojnica Kliničkog zavoda za kliničku mikrobiologiju KBC-a Rijeka i ujedno predsjednica Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija KBC-a Rijeka. U svojstvu člana Povjerenstva Hospicija je i Morana Magaš, magistra sestrinstva iz Bolničke službe zdravstvene njege KBC-a, zadužena za poslove sprječavanja, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija. Ove stručnjakinje našeg KBC-a imaju veliko iskustvo u sprečavanju i suzbijanju bolničkih infekcija, koje se posebno dragocjenim pokazalo tijekom epidemije COVID-19.

Ravnatelj KBC-a Rijeka prof. dr. sc. Alen Ružić iskazao je zadovoljstvo zbog širenja i unaprjeđenja suradnje u korist i dobrobit zajedničkih bolesnika, naglasivši kako palijativna skrb zahtijeva integrirani timski pristup kao način da se pacijentima koji se suočavaju s teškim i neizlječivim bolestima pruži najbolja njega koja će obuhvatiti sve aspekte mogućih intervencija. „Ponosni smo na iznimno kvalitetnu, otvorenu i intenzivnu suradnju koju KBC Rijeka ostvaruje s Hospicijem „Marija Krucifiksa Kozulić“. Niz je dirljivih svakodnevnih ljudskih priča, a jedna od možda najupečatljivijih jest ona kada su medicinske sestre KBC-a Rijeka u najsnažnijem zamahu pandemije COVID-a na vlastitu inicijativu odlazile zamijeniti privremeno bolešću spriječene kolegice u Hospiciju i volonterski odrađivale njihove noćne smjene. Moram naglasiti kako se posebno u posljednje vrijeme suradnja naših ustanova dodatno proširila i intenzivirala, uključila nova područja i nove dimenzije potpore bolesnicima i njihovim obiteljima“ - zaključio je dr. Ružić.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...