Obavijest građanima: Poslovi prijavništva i osobnih isprava i subotom

Autor: Marina Pauletić 22.11.2022

wp-content/uploads/2019/02/mup-policija-upravna-zgrada-2019-1.jpg

Policijska će uprava raditi naredne četiri subote.

Rijeka - Policijska uprava primorsko-goranska obavještava građane da će zbog višemjesečnih pojačanih gužvi na poslovima prijavništva i osobnih isprava, na lokaciji Žrtava fašizma 3 u Rijeci organizirati rad četiri nadolazeće subote, i to: 26. studenog 2022., 3. prosinca 2022., 10. prosinca 2022. i 17. prosinca 2022. godine u vremenu od 8 do 14 sati.

Navedenih subota građani će osim preuzimanja izrađenih osobnih isprava, moći podnijeti zahtjeve za prijavu prebivališta/boravišta, odjavu prebivališta, prijavu privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske, ishodovati uvjerenje o prebivalištu/boravištu te podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice i putovnice.

I dalje upućujemo građane na korištenje aplikacije redomat.mup.hr, kako bi skratili vrijeme čekanja u redu prilikom obavljanja upravnih poslova u šalter dvorani na navedenoj lokaciji.

Isto tako, još jednom obavještavamo građane da je nova adresa elektroničke pošte upravnih poslova pupg.upravni@mup.hr , a više informacija za dostavu upita i podnesaka putem navedene adrese mogu pronaći ovdje.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...