Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana: obrada zahtjeva u tijeku

Autor: Portal Torpedo 16.05.2023

wp-content/uploads/2020/10/ilustracija-korzo-2020-3.jpgIlustracija

Lista prvenstva utvrđuje se na rok od tri godine od njene konačnosti, uz mogućnost produljenja, te se ista dostavlja se APOS-u Grada Rijeke, koji na temelju iste obavlja prodaju raspoloživih stanova.

Rijeka - Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu obavještava podnositelje zahtjeva da je rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova po programu POS-a, istekao dana 06. travnja 2023. godine te je u tijeku obrada zahtjeva i pregled dostavljene dokumentacije.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, Povjerenstvo za kupnju stanova po programu POS-a (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) obavijestit će podnositelja zahtjeva da upotpuni zahtjev potrebnom dokumentacijom. Podnositelju zahtjeva koji zahtjev ne upotpuni potrebnom dokumentacijom neće se bodovati kriteriji za koje nisu dostavljeni dokazi (dokumentacija navedena pod 4.-26.), a ukoliko se radi o dokumentaciji kojom se dokazuje pravo na kupnju stana odnosno uvrštenje na Listu prvenstva (dokumentacija navedena pod 1.-3.) zahtjev se neće uzeti u razmatranje. Također, zahtjevi koji su podneseni nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva (06.travnja 2023. godine )neće se uzeti u razmatranje.

Nakon obrade svih zahtjeva, prijedlog Liste prvenstva biti će objavljen na oglasnoj ploči Grada (Titov trg 3, prizemlje) i na web stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr. Podnositelji zahtjeva imaju pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva i na obavljeno bodovanje.

Prigovor se podnosi gradonačelniku putem Povjerenstva, u roku od osam (8) dana od dana objave prijedloga Liste prvenstva. Odluka gradonačelnika donesena po podnesenom prigovoru je konačna.

Konačnu Listu prvenstva utvrđuje Povjerenstvo nakon što gradonačelnik donese odluke po podnijetim prigovorima te će ista biti objavljena na oglasnoj ploči Grada (Titov trg 3, prizemlje) te na web stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr i na web stranicama APOS-a Grada Rijeke – www.apos.hr

Lista prvenstva utvrđuje se na rok od tri godine od njene konačnosti, uz mogućnost produljenja, te se ista dostavlja se APOS-u Grada Rijeke, koji na temelju iste obavlja prodaju raspoloživih stanova. Osim toga, napominjemo da će novi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje biti objavljen nakon isteka Liste prioriteta koja se sada formira.

Dodatno ističemo da Lista prioriteta nije vezana za određeni projekt ili lokaciju. Prva lokacija na kojoj je planirana gradnja stanova po programu društveno poticane stanogradnje nalazi se na poziciji između Krnjeva i Zameta.

Sve informacije o cijeni i načinu financiranja kupnje stana po programu POS-a , mogu se dobiti u Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS), koja je nositelj investitorskih poslova, na broj 209 267 ili putem emaila: apos@rijeka.hr.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...