Obavijest: Prijave boravišta studenata na lokaciji Ulica Radmile Matejčić 5, Sveučilište u Rijeci

Autor: Marina Pauletić 02.10.2023

policija_salter_mup_osobna-21085_w1200-57809

Na navedenoj lokaciji studentima će isključivo biti omogućeno podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta i ishodovanje odgovarajućih potvrda i uvjerenja o istom.

Rijeka - Prijave boravišta za studente osim na uobičajenoj lokaciji, odnosno u šalter dvorani Policijske uprave primorsko-goranske na adresi Žrtava fašizma 3, Rijeka, od 3. listopada 2023. godine, moći će se obavljati i na lokaciji Ulica Radmile Matejčić 5, Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka, prizemlje zgrade (u sklopu recepcije) svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,30 sati.

Na navedenoj lokaciji studentima će isključivo biti omogućeno podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta i ishodovanje odgovarajućih potvrda i uvjerenja o istom. Još jednom podsjećamo da su studenti zahtjevu za prijavu boravišta ukoliko nisu vlasnici/suvlasnici nekretnine na kojoj prijavljuju boravište, dužni priložiti ovjerenu od za to strane nadležnog tijela izjavu stanodavca ili ovjereni ugovor o najmu nekretnine sklopljen sa stanodavcem ili stanodavac suglasnost može dati neposredno pred službenom osobom.

Pozivamo stanodavce koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću vjerodajnicu na digitalno potpisivanje suglasnosti za prijavu boravišta korištenjem sustava eGrađani.

Studenti koji u istom mjestu i na istoj adresi imaju prijavljeno boravište u ukupnom trajanju od dvije i više godina, dužni su kod ponovnog podnošenja zahtjeva za prijavu boravišta dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o opravdanosti podnošenja zahtjeva, primjerice potvrdu nadležnog tijela o školovanju.

Studenti, strani državljani dužni su uz zahtjev za prijavu adrese boravišta priložiti vlasnički list nekretnine.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...