Obilazak radova u Sinergani, budućem inkubatoru za kreativne tehnologije i IT industriju

Autor: Marina Pauletić 21.02.2024

sinergana_obilazak-23059 Foto: rijeka.hr

Izvedeno je preko 95% radova.

Rijeka - Svrha novog poduzetničkog inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju, koji se gradi u zgradi električne centrale bivše riječke Tvornice papira, je poticanje rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća u IT i kreativnim industrijama na području Urbane aglomeracije Rijeka i to kroz suvremenu poduzetničku infrastrukturu koja uključuje inkubaciju i umrežavanje poduzetnika u ciljanim industrijama.

Rekonstrukcija zgrade bivše energane uključuje uređenje preko 2.700 m² iskoristive površine na pet etaža. Pored uredskih prostora, odnosno 24 inkubacijske jedinica za poduzetnike, u prostoru Sinergane nalaze se učionice, sobe za razgovor, sale za sastanke, multifunkcionalna dvorana, coworking prostor, info punkt te drugi funkcionalni i logistički sadržaji neophodni za učinkovit rad i ugodan boravak korisnika u inkubatoru.

Izgradnja i opremanje Inkubatora provodi se kroz EU projekt ‘Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana’, a obuhvaća rekonstrukciju i prenamjenu zgrade energane bivše riječke Tvornice papira u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

Kako je prilikom obilaska istaknuo gradonačelnik Marko Filipović, uređenjem i prenamjenom ovog prostora stvara se infrastruktura za razvoj poduzetništva i kreativnih industrija u Rijeci, ali se obnavlja i bogata industrijska baština.

„Vjerujem da je ulaganje sredstava u ovaj objekt ulaganje u razvoj gospodarstva u Rijeci i veliki iskorak za riječku IT scenu i druge djelatnosti povezane s novim tehnologijama. Prema već do sada iskazanom interesu raznih tvrtki i pojedinaca s cijelog područja Urbane aglomeracije Rijeka jasno je da će ovaj prostor biti ispunjen i iskorišten“, rekao je gradonačelnik i zahvalio izvođačima radova, projektantima i suradnicima u izvođenju nadzora kao i djelatnicima nadležnih Upravnih odjela Grada Rijeke uključenima u realizaciju ovog projekta.

Obilazak prostorom Sinergane vodili su pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte Jana Sertić, glavni projektant Ivan Komadina iz Arhitektonskog ureda Prag d.o.o i voditelj Odsjeka za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene Dejan Blažić, a obilasku su se pridružili i pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo Ljiljana Buljan, pročelnik Upravnog odjela za opće poslove Mladen Vundać i predstavnik izvođača radova – Zajednice ponuditelja Lavčević d.d. i Lavčević-inženjering d.o.o. Stipe Gulić.

Rekonstrukcijom je obuhvaćena cijela zgrada gdje su izgrađene dvije nove etaže galerijskog tipa izvedene na konstrukciji od čeličnih profila i armiranobetonskih ploča. Na istočnom je pročelju izvršeno uklanjanje niskog dijela građevine i stare trafostanice, izvršeno je prilagođavanje nove temeljne konstrukcije te dogradnja novog dijela zgrade.

Na zgradi su restaurirani postojeći vanjski čelični prozori iza kojih je izvedena nova energetski učinkovita stolarija te izolirana fasada i postavljena velika nadstrešnica iznad ulaza na zapadnom pročelju uz Rječinu.

Izvedeno je preko 95% radova te je preostalo izvođenje završnih radova odnosno radova ličenja zidova i stropova, podnih obloga, ugradnje krovnih svjetlarnika, rasvjetnih tijela, sanitarne opreme te uređenje okoliša kao i ispitivanje električnih i strojarskih instalacija.

U sklopu zgrade budućeg inkubatora Sinergana izvršena je i izgradnja nove trafostanice u kojoj je HEP već ugradio potrebnu opremu. Nova trafostanica će opskrbljivati električnom energijom samu zgradu poduzetničkog inkubatora, ali i potrošača u okruženju.

Kako je istaknula pročelnica Jana Sertić uredski prostori će se iznajmljivati po povoljnim cijenama, a očekuje se da bi se prvi zainteresirani u prostor mogli useliti krajem ove godine.

„Nakon dovršetka radova i dobivanja uporabne dozvole očekuje se postavljanje Data centra nakon čega će uslijediti osnovno opremanje namještajem, ICT opremom te specijaliziranom opremom. Također, valja istaknuti da će se ovaj prostor koristiti i za provođenje raznih edukacijskih programa i konferencija, a prema trenutnom stanju popunjenosti i korištenosti i Startup inkubatora Rijeka i coworking prostora RuHiba, vjerujem u veliki interes tvrtki i pojedinaca i za ovaj novi prostor“, istaknula je pročelnica Sertić.

Svi radovi izvođeni su pod nadzorom i uputama predstavnika Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci te je u sklopu ugovorenih radova izvršena 120.000,00 eura vrijedna sanacija postojećeg dimnjaka nekadašnje Tvornice papira. U sklopu radova obnove dimnjaka izvršena je sanacija konstruktivnih oštećenja i pukotina dimnjaka, zamjena oštećenih i nestabilnih dijelova opeke, ispunjenje sljubnica reparaturnim mortom, ugradnja novih prstenova i penjalica te sanacija gromobrana.

Izvođač građevinskih radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju vrijednih 4.274.766,53 eura (bez PDV-a) je zajednica ponuditelja Lavčević d.d.; Lavčević – Inženjering d.o.o. iz Splita. Projektantski nadzor obavlja Prag d.o.o. iz Rijeke, a stručni nadzor Karloline – Kling d.o.o. iz Liča.

Ostale aktivnosti provedene u sklopu projekta u 2023. godini
Nakon provedenog postupka javne nabave, u lipnju 2023. potpisan je Ugovor o nabavi projekta dizajna interijera za potrebe projekta “Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana” te je usluga uspješno realizirana. Završen je razvoj vizualnog identiteta za budući inkubator novog naziva ‘Sinergana’ i njegova tri tematska modula – HubBOT, HubIT i HubArt. U potpunosti je realizirana aktivnost razvoja web stranice www.sinergana.hr kao i druge aktivnosti vezane za promotivne materijale i sadržaje. Ugovorena je i realizirana aktivnost izrade softvera za potrebe upravljanja kapacitetima i programima budućeg inkubatora Sinergana.

U studenom 2023. godine je, nakon ponovljenog postupka javne nabave, sklopljen i ugovor o nabavi Data centra za potrebe opremanja inkubatora. U sklopu Data centra nabavlja se oprema za potrebe pružanja usluge malim i srednjim poduzećima. Riječ je o infrastrukturi nužnoj za siguran rad i visoku dostupnost ICT opreme te ICT opremi nužnoj za razvoj, implementaciju i pružanje tehnoloških rješenja temeljenih na računarstvu u oblaku.

Planirane aktivnosti u 2024. godini

U 2024. godini odvija se posljednja faza radova na rekonstrukciji zgrade i uređenju unutarnjeg prostora, a završetak radova planiran je u travnju 2024. godine. Po završetku građevinskih radova slijedi uspostava Data centra, nakon čega i ishodovanje uporabne dozvole. Inkubator će se tada opremiti osnovnom i specijaliziranom opremom, a paralelno s tim aktivnostima Grad Rijeka će putem javnog natječaja tražiti operatera za upravljanje inkubatorom, sukladno propozicijama poziva iz kojeg se cijeli projekt sufinancira.

U trenutku izbora upravitelja, inkubator će se nalaziti u punoj operativnosti, što znači i planiranu provedbu programskih aktivnosti, odnosno pružanja podrške poduzetnicima u ciljanim industrijama putem edukacija, mentorstava, korištenja prostora i specijalizirane opreme, internacionalizacije i drugih vidova podrške.

Do kraja 2024. očekuje se da će se unutar inkubatora pružiti usluge podrške za 90 malih i srednjih poduzeća koja djeluju na prostoru Urbane aglomeracije Rijeka.

Ukupna vrijednost EU projekta „Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana“ iznosi 6.147.183,75 eura od čega je 4.176.543,71 eura sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’ putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizama), a 368.518,00 eura od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

O Sinergani

Novi poduzetnički inkubator Sinergana će, uz zajedničke i radne prostore, korisnicima osigurati specijalizirane učionice i prostorije opremljene suvremenom opremom. Korisnicima će biti na raspolaganju laboratorij za umjetnu inteligenciju s ICT opremom za potrebe edukacija poduzetnika u području primjene AI u poduzetništvu te IoT/robotička radionica za praktično korištenje IoT i robotske opreme, testiranje i razvoj sustava, zatim učionica za razvoj računalnih igara s radnim stanicama i softverom za potrebe svih segmenata razvoja igara uz 3D printer i 3D skener te studio za snimanje, montažu i obradu foto i video uradaka, opremljen profesionalnim kamerama, studijskom i terenskom rasvjetom, pozadinama, uz tonski i grafički studio te projekcijsku dvoranu.

U prizemlju zgrade inkubatora bit će smješten Data Centar – podatkovni centar koji će nuditi usluge pohrane podataka korisnicima inkubatora, kao i zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Unutar inkubacijskog programa, Sinergana će korisnicima pružiti specijalizirane edukacije i mentorstva, edukacije za unaprjeđenje poduzetničkih vještina, korištenje radnog prostora i opreme, tematske događaje i meet-up-ove, kao i druge vidove podrške u tri tematska modula – HubiT (IT, umjetna inteligencija, internet stvari); HubBOT (industrija video igara) i HubART (fotografija i video produkcija)

Pored usluga inkubacije, inkubator će pružati usluge najma prostora i opreme te organizacije tematskih događaja i edukacija, usluge poslovnog savjetovanja i usluge podrške u internacionalizaciji poslovanja poduzetnika.

Inkubator za IT industriju i kreativne tehnologije Sinergana pozicionirat će se kao inovacijski hub, odnosno centar za razvoj i demonstraciju proizvoda i usluga u području IT, kreativnih i ‘smart’ industrija. Urbana aglomeracija Rijeka time otvara put razvoju industrija budućnosti, čije se prednosti očituju u porastu broja i kvaliteti radnih mjesta, koncentraciji razvojno-istraživačkog potencijala i jačanju tehnoloških kompetencija, kao i pozitivnom doprinosu lokalnom gospodarstvu i pokazateljima ekonomske uspješnosti.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...