Obilježen Svjetski dan sluha

Autor: Marina Pauletić 02.03.2024

svjetski_dan_sluha

Prof.dr.sc. Luka Traven, dipl.ing. održao je predavanje na temu „Buka i vibracija te njihov utjecaj na ljude“.

Rijeka – Danas je obilježen Svjetski dan sluha u organizaciji Zavoda za audiologiju i fonijatriju KBC-a Rijeka, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci - Studijem Logopedije i Medicinskim fakultetom te KoHOM-om.

U sklopu obilježavanja na postavljenom štandu na Korzu (kod trgovine Zara) građani su mogli ispuniti upitnik za procjenu slušanja i saznati imaju li problema sa sluhom te su po potrebi bili upućeni na daljnju obradu. Od 9:00 do 13:00 sati na Korzu održana je javnozdravstvena aktivnost dijeljenja promotivnih i edukativnih materijala, a u 10:00 sati održala su se predavanja u Gradskoj vijećnici na teme prevencije očuvanja sluha.

Prof.dr.sc. Luka Traven, dipl.ing. održao je predavanje na temu „Buka i vibracija te njihov utjecaj na ljude“. „Mladi bi trebali voditi računa o decibelima kojima su svakodnevno izloženi kroz slušanje glazbe, bilo kroz slušalice, bilo odlaženjem na glasne koncerte, jer problemi sa sluhom se počinju manifestirati oko 40-e godine, ali oštećenja su započela daleko ranije pa je u tom smislu vrlo bitno obratiti pažnju na prevenciju“, istaknuo je prof.dr.sc. Luka Traven, dipl.ing.

U sklopu predavanja „Zašto je važna higijena nosa i uha“ Leonardo Bressan, dr.med., upozorio je na važnost razumijevanja pravilne higijene dišnih i slušnih puteva te istaknuo da ja važno ne povoditi se za aktualnim trendovima nego pratiti savjete liječnika.

„Značaj sluha u svakodnevnom životu“, predavanje doc.dr.sc. Jelena Vukelić, dr.med., imalo je za cilj podizanje svijesti o stigmatizaciji pacijenata koji boluju od oštećenja sluha, a izv.prof.dr.sc. Zdravko Kolundžić i Anja Benšić, mag. logoped. održali su predavanje na temu „Prezbiakuzija – važnost
pravovremenog prepoznavanja“.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...