Objavljen poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2023. godinu

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 28.09.2022

wp-content/uploads/2020/07/rijeka-panorama-s-trsat.jpg

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe (udruge, umjetničke organizacije, tvrtke, ustanove i dr.) i fizičke osobe.

Rijeka - Odjel gradske uprave kulturu objavio je Poziv za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi grada Rijeke u 2023. godini.

Što su Javne potrebe u kulturi?

Javne potrebe u kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke.

Tko ima pravo podnošenja prijave?

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe (udruge, umjetničke organizacije, tvrtke, ustanove i dr.) i fizičke osobe.

Koji programi se mogu prijaviti?

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

- zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- muzejske djelatnosti i vizualnih umjetnosti,
- glazbene umjetnosti,
- dramske umjetnosti, plesa i pokreta,
- audiovizualne djelatnosti,
- književne djelatnosti,
- inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,
- programe kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske - kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i- -manifestacije amaterskih udruga na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i sl.) i
- programe za mlade

Kako se podnose programi?

Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnica koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr. Uz svaku elektronički popunjen e-obrazac potrebno je učitati, odnosno pohraniti, svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku. Popis obavezne dokumentacije nalazi se u Uputama za prijavitelje za svaku djelatnost zasebno

Tko vrednuje podnesene prijedloge programa?

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna Vijeća Grada Rijeke koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Iznimno, stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa kulture u zajednici, programa za mlade, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provode Stručna povjerenstva koja se sastoje se od predstavnika onih Kulturnih vijeća Grada Rijeke koja su nadležna za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih gradonačelnik Grada Rijeke po isteku roka za podnošenje prijava na ovaj javni Poziv.

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu koji na temelju stručne ocjene izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima.

Tko utvrđuje Program javnih potreba u kulturi?

Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću Grada Rijeke na usvajanje.

Program se objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke” i na web stranici Grada.

Do kada se mogu podnijeti programi?

Rok za podnošenje prijedloga programa traje od dana objave do 28. listopada, najkasnije do 16 sati.

Više sa portala torpedo.media ...