Od ponoći počeo teći rok za predaju kandidatura za EU izbore

Autor: Sanja Tumara 10.04.2024

logo_EU_2024_izbori_DIP Foto: DIP

DIP će najkasnije do 25. travnja u ponoć objaviti zbirnu listu i samim time počinje službena izborna promidžba koja će trajati do petka, 7. lipnja, u ponoć. Od tada do dana izbora u 19 sati vrijedit će izborna šutnja.

Rijeka – Od ponoći je počeo teći rok za podnošenje kandidatura za izbore za Europski parlament koji će se održati u nedjelju 9. lipnja. Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle najkasnije do 23. travnja 2024. do 24.00 sata, izvijestio je DIP.

DIP će najkasnije do 25. travnja u ponoć objaviti zbirnu listu i samim time počinje službena izborna promidžba koja će trajati do petka, 7. lipnja, u ponoć. Od tada do izbornog dana, 9. lipnja i do zatvaranja birališta, vrijedit će izborna šutnja.

Kandidacijske liste mogu predložiti političke stranke, same ili u koaliciji, registrirane u Hrvatskoj na dan objave odluke o raspisivanju izbora u Narodnim novinama, ali mogu to i birači. Uvjet je da su za listu prikupili odgovarajuću potporu, što je najmanje 5 000 pravovaljanih potpisa birača, kaže DIP.

Prema pravu Europske unije, sve države članice moraju koristiti izborne sustave koji jamče proporcionalnu zastupljenost. Tako Hrvatska bira ukupno 12 zastupnika (u jednoj nacionalnoj izbornoj jedinici), a u Europski parlament ove se godine bira ukupno 720 zastupnika na mandat od 5 godina.

Naši susjedi Slovenci, primjerice, biraju 9 zastupnika, najviše ih bira Njemačka – 96, zatim Francuska 81 i Italija 76, Najmanji broj zastupnika biraju građani Cipra, Luksemburga i Malte, po 6.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...