Odluka o utvrđivanju Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 12.05.2022

wp-content/uploads/2020/07/korzo-rijeka.jpg

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, te je objavljena sa Popisom poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Rijeka - Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj 28. travnja i 4. svibnja 2022. godine, sukladno odredbi čl. 18. Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/19, 3/22), donijelo Odluku o utvrđivanju Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja, te je objavljena sa Popisom poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 7/22 dana 12. svibnja 2022. godine, na web stranicama (www.rijeka.hr) i Oglasnoj ploči Grada Rijeke (Titov trg 3, prizemlje).

Odluka o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje s priloženim popisom

Upute za plaćanje jamčevine

Uz zahtjev podnositelj zahtjeva, između taksativno popisane dokumentacije, mora priložiti i dokaz o uplati jamčevine u visini od 10% od početne procijenjene vrijednosti poslovnog prostora u zakupu.

Jamčevina se uplaćuje:

na IBAN: HR3224020061500265860 u korist depozita Grada Rijeke, Rijeka, Korzo 16, model: HR00 ili HR68 (ovisno o banci preko koje se uplaćuje), poziv na broj: 7757-OIB-300,
sa svrhom: “Jamčevina za poslovni prostor na adresi u Rijeci, _____________.“

Više sa portala torpedo.media ...