Okrugli stol u OKC Palach: „Položaj Roma u Primorsko-goranskoj županiji – izazovi i rješenja“

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 29.09.2022

wp-content/uploads/2018/03/kruzna-ulica-palach-7.jpg

Pokušat će se potaknuti predstavnike romske manjinske kao i hrvatske većinske zajednice na aktivnije zajedničko rješavanje problema Roma, uključujući i rad na pozitivnijoj percepciji i pravilnom medijskom izvještavanju.

Rijeka - U ponedjeljak 3. listopada u 13 sati, u prostoru Omladinskog kulturnog centra Palach, okupiti će se razni predstavnici državne vlasti i uprave te jedinica lokalne i regionalne samouprave PGŽ-a i zajedno sa osobama romske zajednice započeti dijalog u vezi romskih pitanja (potrebe, problemi i dosadašnja iskustva).

Riječ je o prvom od brojnih događaja u sklopu novonastalog projekta: Inkluzivni kotač. Okrugli stol pod nazivom „Položaj Roma u Primorsko-goranskoj županiji – izazovi i rješenja“ organizirat će se kao rasprava relevantnih dionika na kojoj će osobe romske nacionalnosti izraziti svoje potrebe, a predstavnici državne vlasti i uprave te jedinica lokalne i regionalne samouprave prenijet će iskustva dosadašnjeg rada u vezi romskih pitanja, s naglaskom na rad na strateškim, akcijskim i sličnim dokumentima i programima. Pokušat će se potaknuti predstavnike romske manjinske kao i hrvatske većinske zajednice na aktivnije zajedničko rješavanje problema Roma, uključujući i rad na pozitivnijoj percepciji i pravilnom medijskom izvještavanju.

Na Okruglom stolu moderator (predstavnik partnerske organizacije) će predstaviti projekt i izazove o kojima se progovara kroz isti te aktivnosti koje će se provesti, s naglaskom na Akcijski plan. Okrugli stol je koncipiran na sljedeći način: uvodni dio, formulacija problematike, rasprava, sumiranje rasprave, razvoj zaključaka i preporuka za daljnje postupanje.

Projekt “Inkluzivni kotač” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Vizual_Okrugli_stol
Više sa portala torpedo.media ...