Organizirano prikupljanje božićnih drvca u Rijeci

Autor: Marina Pauletić 04.01.2024

wp-content/uploads/2020/01/%C4%8Cisto%C4%87a-organizirano-prikuplja-bo%C5%BEi%C4%87no-novogodi%C5%A1nja-drvca.jpgFoto: ilustracija

Provjerite termin prikupljanja u svom mjesnom odboru.

Rijeka - KD Čistoća Rijeka će po završetku božićno-novogodišnjih blagdana od 8. do 18. siječnja 2024. godine organizirano prikupljati božićna drvca.

- Molimo građane da se pridržavaju naznačenih termina te drvca odlažu pored spremnika za otpad, kao i da ih ne odbacuju u okoliš, ne odlažu u spremnike za preostali miješani komunalni otpad niti u spremnike za odvojene, vrijedne vrste otpada, niti na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu, na čemu unaprijed zahvaljujemo, poručili su iz KD Čistoća.

Organizirani odvoz drvaca će se obavljati prema terminima naznačenima u tablici u prilogu po mjesnim odborima Grada Rijeke.

Tablicu organiziranog prikupljanja božićnih drvaca u Rijeci po mjesnim odborima pogledajte ovdje.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...