Počinju radovi na području Marčeljeve drage

Autor: Portal Torpedo 15.05.2023

wp-content/uploads/2021/02/radovi_cesta_promet.jpg

Na predmetnoj dionici promet će se odvijati uspostavljenom privremenom prometnom regulacijom te se mole sudionici u prometu na poštivanje iste.

Rijeka – Iz Rijeka plus-a obavještavaju da počinju radovi na području Marčeljeve drage u trupu nerazvrstanih cesta – Ulica Marina Jakominića, Mate Balote, odvojak ulice Ede Jardasa u sklopu zahvata na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka”.

Radovi započinju 15. svibnja, a previđeno trajanje radova je do 15. rujna.

Na predmetnoj dionici promet će se odvijati uspostavljenom privremenom prometnom regulacijom, te se mole sudionici u prometu na poštivanje iste.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...