Popis stanovništva: Rijeka ima 108.622 stanovnika, a PGŽ 266.503

Autor: Srđan Brajčić 14.01.2022

wp-content/uploads/2020/12/Trsatski-ka%C5%A1tel.jpg

Prema popisu stanovništva 2021. godine, Primorsko-goranska županija ima 266.503 stanovnika. Prema popisu iz 2011. PGŽ je imala 296.195 stanovnika. Rijeka ima 108.622 stanovnika, dok je 2011 imala 128.624.

Rijeka - Državni zavod za statistiku danas je naime objavio je prve rezultate Popisa stanovništva 2021. Prema podacima Popisa stanovništva 2011. godine, u Hrvatskoj je živjelo 4.284.889 stanovnika, da bi Hrvatska sada pala na 3.888.529 milijuna stanovnika.

Prema popisu stanovništva 2021. godine, Primorsko-goranska županija ima 266.503 stanovnika. Prema popisu iz 2011. PGŽ je imala 296.195 stanovnika. Rijeka ima 108.622 stanovnika, dok je 2011 imala 128.624.

Uskoro opširnije.