[FOTO] Potpisan ugovor o kupoprodaji nekretnina za izgradnju Kompleksa Žabica

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 17.09.2022

zabica_potpis_ugovora_2022__1_

U sklopu Kompleksa Žabica predviđena je izgradnja novog autobusnog terminala s najmanje 14 perona, javne garaže s najmanje 800 mjesta te trgovačkih i poslovnih prostora na površini od najviše 8.000 m2 bruto.

Rijeka - Potpisan je Ugovor o kupoprodaji nekretnina između Grada Rijeke, Rijeka plusa i tvrtke Best in Parking – razvoj radi izgradnje višenamjenske građevine Kompleksa Žabica. U sklopu Kompleksa Žabica predviđena je izgradnja novog autobusnog terminala s najmanje 14 perona, javne garaže s najmanje 800 mjesta te trgovačkih i poslovnih prostora na površini od najviše 8.000 m2 bruto. Ugovor su potpisali gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, direktor Rijeka plusa Željko Smojver te direktor tvrtke Best in Parking – razvoj Johann Breiteneder.

zabica_potpis_ugovora_2022__2_

Gradonačelnik Filipović izrazio je zadovoljstvo potpisom ovog ugovora, kojim počinju teći obveze kupca nekretnina, a to da je da, između ostaloga, u roku od 14 mjeseci od dana sklapanja ugovora ishodi pravomoćnu građevinsku dozvolu i započne s izgradnjom Kompleksa Žabica te da izgradi Kompleks Žabica u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti građevinske dozvole. U pripremnoj fazi, koja je započela potpisom današnjeg ugovora, kupac se obvezuje i dopuniti postojeću dokumentaciju, budući da je od njezine izrade prije desetak godina došlo do izmjene propisa.

„Smatram da su to realni rokovi i nakon razgovora s kupcem, smatram da se u pripremnoj fazi mogu neke stvari ubrzati, tako da se nadam da će kupac što prije krenuti s fizičkim izvođenjem radova“, kazao je gradonačelnik Filipović, izražavajući nadu da će kupac opravdati povjerenje i u zadanim rokovima realizirati ovaj dugoočekivani projekt. Iskoristio je priliku zahvaliti se i članovima Gradskog vijeća, koji su na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća digli ruke za realizaciju ovog projekta.

Potpisivanje-ugovora-o-kupoprodaji-nekretnina-za-izgradnju-Kompleksa-Zabica-9

Njegovom realizacijom Rijeka neće dobiti samo moderni autobusni kolodvor i garažu, nego i veće otvaranje prema moru i omogućavanje novih sadržaja na prostoru između zgrade Lučke uprave i Rive Boduli, budući da će se otvaranjem garaže ukinuti parkiralište Putnička obala. Također, Grad Rijeka će zajedno s kupcem nekretnina na Zapadnoj Žabici izgraditi nastavak Ulice Riva, važne ne samo kao pristup novom kompleksu, nego i kao veza Ulice Riva na cestu D403. Nakon preseljenja autobusnog kolodvora na novu lokaciju, slijedi uređenje Trga Žabica i omogućavanje promjene odvijanja prometa u užem dijelu grada.

Naglasio je kako će investicija u kompleks Žabica, čija se vrijednost procjenjuje na 70 milijuna eura, ne samo angažirati građevinski sektor s pratećim djelatnostima, već se ujedno nastavlja na niz javnih i privatnih investicija u Rijeci koje će uvelike pridonijeti razvoju Rijeke.

Ugovorom je definirano da će nakon prestanka postojanja Putničke obale kao javnog parkirališta, kupac u Kompleksu Žabica osigurati 150 parkirnih kartica za parkiranje stanara i obrtnika.

„Kroz ovaj projekt će se realizirati 800 mjesta u garaži, koja će umnogome odrediti promet u Rijeci, a samim i time i promet u mirovanju. Posebno ističem što će, a dogovoreno je to u dugotrajnim razgovorima s parterom, biti osigurano 150 mjesta za građane Rijeke. Oni građani koji su imali osigurana parkirna mjesta po povlaštenim cijenama na parkiralištima Putnička obala i Žabica to će isto ostvariti zahvaljujući ovom ugovoru i partneru na lokaciji Zapadna Žabica“, kazao je direktor Rijeka plusa Smojver.

Potpisivanje-ugovora-o-kupoprodaji-nekretnina-za-izgradnju-Kompleksa-Zabica-6

Zadovoljstvo što je Best in Parking – razvoj zadovoljio uvjete natječaja za prodaju nekretnina, a time i ostvario uvjete za potpis ovog ugovora i početak realizacije projekta, izrazio je direktor tvrtke Breiteneder.

„Pregovori su tekli na visokoj razini i imali smo izvrsne partnere s druge strane. Veselimo se početku ovako značajnog projekta u Rijeci. Žabica je sada naša peta lokacija u središtu grada Rijeke. Vjerujemo u Rijeku i u razvojne mogućnosti ovoga grada. Smatramo da je Kompleks Žabica s novim autobusnim kolodvorom, garažom i komercijalnim dijelom iznimno važan projekt koji se može smatrati budućim gradskim hubom. S jedne strane, novi gradski hub povezat će okolicu Rijeke s gradskim centrom, a s druge strane omogućit će da gradski centar postane zeleniji i pametniji sa smanjenjem individualnim prometovanjem. Na taj način doći će do stvaranja novih prostora uz more i stvaranja tzv. urbanog dnevnog boravka ne samo za građe Rijeke, nego i za sve posjetitelje grada“, poručio je Breiteneder, izrazivši zadovoljstvo što će projekt Kompleks Žabica pridonijeti daljnjem razvoju grada Rijeke.

Direktor tvrtke Best in Parking – razvoj istaknuo je kako tvrtka radi na novim arhitektonskim rješenjima, tražeći optimalno rješenje i imajući u vidu prilagodbu postojećem okolišu.
„Vjerujemo da ćemo ispuniti očekivanja Grada Rijeke i da ćemo dobro surađivati“, zaključio je Breiteneder.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su zamjenici gradonačelnika Sandra Krpan i Goran Palčevski, predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke Ana Trošelj, pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, pročelnica Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Ljiljana Buljan, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Maja Malnar te prokuristi tvrtke Best in Parking – razvoj Alen i Ibrica Zulfikarpašić.

Potpisivanje-ugovora-o-kupoprodaji-nekretnina-za-izgradnju-Kompleksa-Zabica-7

Vrijednost nekretnina 85,1 milijuna kuna

Predmet prodaje su nekretnine površine 14.810 m2, koje su u suvlasništvu Grada Rijeke u 27/50 i Rijeka plusa u 23/50 dijela.

Kupoprodajna cijena nekretnina iznosi 5.750,00 kuna/m2, što iznosi 85,1 milijuna kuna ili 11,3 milijuna eura. Kupac se obvezao platiti 70% kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, a 30% kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole za izgradnju Kompleksa Žabica.

Kupac je na dan sklapanja ugovora dostavio dvije bankarske garancije, i to platežne garancije za isplatu 30% kupoprodajne cijene te bankarske garancije za dobro izvršenje posla svakom prodavatelju na iznos 14 milijuna kuna.

Kupac plaća stvarne troškove pripreme (parcelacija, idejni, glavni projekt, izvedbeni projekt s geomehanikom i kontrolom glavnog projekta te ishođenje dozvola) Gradu Rijeci u iznosu od 9,2 milijuna kuna u roku od tri mjeseca od sklapanja ugovora. Kupac ima pravo izmjene projektne dokumentacije o svom trošku, uz suglasnost Grada Rijeke, te u tom slučaju plaća 50% iznosa stvarnih troškova.

Potpisivanje-ugovora-o-kupoprodaji-nekretnina-za-izgradnju-Kompleksa-Zabica-10

Obveza investitora izgradnja dvotračne prometnice te rekonstrukcija Trga Žabica

Kupac/investitor ima obvezu izgradnje dvotračne prometnice u dužini od cca 300 m, prometno-građevinsku rekonstrukciju postojećeg Trga Žabica i ulaznog trga Kompleksa Žabica s pripadajućom komunalnom infrastrukturom.

Ugovorom se kupac obvezao da će u roku od 14 mjeseci od dana sklapanja ugovora izraditi eventualne izmjene važeće projektne i druge dokumentacije, ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu i započeti s izgradnjom Kompleksa Žabica te izgraditi Kompleks Žabica i ishoditi pravomoćnu uporabnu dozvolu u roku od 24 mjeseca od dana pravomoćnosti građevinske dozvole. Kupac se obvezao opremiti i staviti u funkciju autobusni kolodvor u roku od tri mjeseca od dana ishođenja uporabne dozvole.

Ukoliko za vrijeme trajanja nekog ugovorenog roka, nastupe objektivne okolnosti koje onemogućavaju ili otežavaju izvršenje ugovorne obveze bilo koje ugovorne strane, ugovorne će strane sporazumno utvrditi produženje roka za onoliko vremena koliko su objektivne okolnosti trajale.

Nakon prestanka korištenja Putničke obale kao javnog parkirališta, kupac se na dan ishođenja uporabne dozvole obvezuje na dijelu Kompleksa Žabica osigurati 150 parkirnih kartica za parkiranje fizičkih osoba, odnosno stanara i obrtnika koji imaju prebivalište i sjedište obrta na istoj adresi i to po Cjeniku Rijeka plusa d.o.o. za otvorena parkirališta važećem u vrijeme nastanka obveze.

U slučaju nepoštivanja ugovornih obveza, Grad Rijeka i Rijeka plus imaju pravo jednostrano raskinuti ugovor i poslati na naplatu sve predane bankarske garancije.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...