Potpisan ugovor za novu grupu radova u sklopu projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 22.09.2022

vik_potpis_ugovora-72615 FOTO: ViK

Ugovorom je predviđena izgradnja 12,2 kilometara kanalizacijskih cjevovoda, 5,1 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda, devet crpnih stanica, pet retencijskih bazena, deset kišnih preljeva te jedan separator mast i ulja, a predviđen rok trajanja radova je tri godine.

Rijeka - U srijedu, 14. rujna direktor KD VIK-a Andrej Marochini i predsjednik uprave albanske tvrtke Gener 2 Ahmet Ulaj potpisali su ugovor vrijedan 205.728.710 kn (bez PDV-a), koji u sklopu mega projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” obuhvaća radove na izgradnji transportnih kolektora i optimizaciji postojećeg sustava odvodnje Rijeka Istok. Ugovorom je predviđena izgradnja 12,2 kilometara kanalizacijskih cjevovoda, 5,1 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda, devet crpnih stanica, pet retencijskih bazena, deset kišnih preljeva te jedan separator mast i ulja, a predviđen rok trajanja radova je tri godine.

S obzirom na to da će se radovi odvijati u širem centru grada Rijeke te naseljima Mlaka, Kozala, Pećine, Trsat i Martinšćica, radi se o najkompleksnijoj grupi radova u smislu organizacije prometa te zahtjevnosti i raznolikosti infrastrukture koji pored iskopa, podrazumijevaju i bušenja, od kojih će se jedno provesti ispod korita Rječine.

Radovi koji će se odvijati u širem centru grada obuhvatit će izgradnju transportnih kolektora s crpnim stanicama i pripadajućim tlačnim vodovima koji će odvoditi sanitarnu otpadnu vodu prema novom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na Delti. Uz izgradnju kolektora na pojedinim dionicama rekonstruirat će se javni vodovod.

U svrhu optimizacije postojećeg mješovitog sustava odvodnje predviđena je izgradnja i rekonstrukcija kišnih preljeva i retencijskih bazena s pripadajućim crpnim stanicama i tlačnim vodovima. Retencijski bazeni i kišni preljevi omogućit će prihvat i zadržavanje vodenog vala kod većih kiša te time rasteretiti postojeći sustav.

vik_potpis_ugovora1 FOTO: ViK

Na području oko riječke tržnice u pojedinim ulicama predviđena je izgradnja nove fekalne kanalizacije kojom će se objekti iz kojih se otpadne vode trenutno ispuštaju u obalno more povezati na centralni sustav odvodnje. Uz navedeno planirana je izgradnja novih fekalnih kolektora kao zamjena za stare zidane vodopropusne kanale, potom rekonstrukcija javnog vodovoda na dijelu dionica izgradnje te rehabilitacija sekundarnih kanala u zoni tržnice.

Na području dijela Pećina i Trsata predviđena je izgradnja fekalnih i rasteretnih kolektora u svrhu uspostavljanja razdjelnog sustava odvodnje na predmetnom području. Iako kompleksnost ove grupe radova zahtjeva suradnju svih dionika i strpljenje građana, višestruke dugoročne koristi za lokalnu zajednica svakako nadilaze manje ugodne učinke koji će proizaći iz složenosti radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi. Osiguranje pitke vode u narednim desetljećima i zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava, samo su neki od izravnih pozitivnih efekata ostavštine budućim generacijama, dok se neizravne implikacije ogledaju u mnoštvu međusobno povezanih gospodarskih, ekonomskih, ekoloških, zdravstvenih i društvenih učinaka, na makro i mikro razini funkcioniranja lokalne zajednice.

Radovima na izgradnji transportnih kolektora i optimizaciji postojećeg sustava odvodnje na navedenim lokacijama dostići će se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, čime će se riješiti i problem negativnog utjecaja na more duž grada Rijeke te povećati stupanj zaštite izvorišta pitke vode. Također, izgradnjom i rekonstrukcijom vodoopskrbnih cjevovoda povećat će se efikasnost vodoopskrbnog sustava na navedenim lokacijama te smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu.

“Radi se o grupi radova koji se odnose većinom na centar grada, a današnjem potpisivanju ugovora prethodilo je jako puno izazova, od izrade projektne dokumentacije pa do provođenja javnih nabava i uvođenja izvođača u posao” - izjavio je gradonačelnik Marko Filipović te zaključio kako je ovo izuzetno važna investicija za Rijeku i građane Rijeke te da njezina realizacija ne bi bila moguća bez dobre suradnje KD VIK-a s Hrvatskim vodama i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

vik_potpis_ugovora2 FOTO: ViK

Odabrani izvođač radova albanska tvrtka Gener 2 na našem području prvi put izvodi ovakvu vrstu radova, a radi se o renomiranoj tvrtki s više od 20 godina iskustva na području složenih građevinskih projekata međunarodnog karaktera, što je svakako od velike važnosti pri realizaciji najzahtjevnije grupe radova unutar ovako velikog projekta. Direktor tvrtke Gener 2 Ahmet Ulaj izrazio je zadovoljstvo pruženom prilikom te naglasio da će svojim dugogodišnjim iskustvom, uz pomoć i podršku svih dionika, radove izvesti kvalitetno unutar zadanog roka.

“Ova grupa radova predstavlja ujedno i posljednju investiciju u sklopu ovog EU projekta koja će biti realizirana na području grada Rijeke te kojom se zatvara ukupni investicijski ciklus s potpunom iskoristivosti dostupnih nam bespovratnih sredstava”- izjavio je direktor KD ViK-a Andrej Marochini povodom potpisivanja ugovora.

Podsjetimo, u okviru EU projekta vrijednog 1,76 milijardi kuna (bez PDV-a), do sada su potpisani ugovori koji obuhvaćaju ulaganja na području Viškova i gradova Rijeke i Kastva te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti, a u planu je i raspisivanje natječaja za izvođenje još dvije grupe radova u općinama Čavle i Jelenje.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...