Potpora Grada Rijeke projektima učeničkih zadruga

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 20.10.2022

Eugenijalci-izrada-drzaca-za-knjige

U gradskom proračunu za 2022. godinu za sufinanciranje učeničkih zadruga planirano ukupno 18.000,00 kuna.

Rijeka - Do 8. studenog otvoren je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u školskoj godini 2022./2023.

Učeničke zadruge važan su oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama kojim se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika te razvijaju njihovi potencijali i radne navike, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.

Sagledavajući važnost rada učeničkih zadruga za podizanje poduzetničke klime i kulture u školama, Grad Rijeka u sklopu Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke od 2014. godine podupire njihov rad.

Kako bi se pomoglo radu učeničkih zadruga, mjerom je predviđeno sufinanciranje troškova nabave opreme i materijala do 3.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi kao i sufinanciranje troškova edukacija iz područja produkt dizajna do 1.500,00 kuna po učeničkoj zadruzi. U gradskom proračunu za 2022. godinu za sufinanciranje učeničkih zadruga planirano ukupno 18.000,00 kuna.

Prijave se podnose isključivo putem online obrasca

Na javni poziv, objavljen na mrežnim stranicama Grada Rijeke, mogu se javiti učeničke zadruge osnovane u osnovnim školama i ustanovama koje obavljaju djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja Grada Rijeke.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se isključivo putem portala eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo, odnosno Informacijskog servisa Grada Rijeke, gdje postoje detaljne upute o postupku podnošenja prijava. Prijavitelji se prethodno registriraju na Informacijskom servisu Grada Rijeke, a potom ispunjavaju e-Obrazac prijave te prilažu (učitavaju) potrebnu dokumentaciju.

Zadruge osmišljavaju zanimljive proizvode

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, škole mogu stavljati u promet proizvode nastale kao rezultat rada učenika u učeničkim zadrugama, a sredstva stečena takvim prometom posebno se evidentiraju i ulažu u daljnji rad učeničkih zadruga.

U protekloj školskoj godini Grad Rijeka sufinancirao je projekte četiri zadruge riječkih osnovnih škola: Učeničke zadruge „Teslići“ OŠ Nikola Tesla, Učeničke zadruge Josip Kulfanek OŠ Vladimir Gortan, Učeničke zadruge „Eugenijalci“ OŠ Eugen Kumičić te Učeničke zadruge „Gornja Vežica“ OŠ Gornja Vežica.

„Teslići“ su provodili projekt “Ribe, ribe i još riba”, zadruga „Josip Kulfanek“ izrađivala je prirodne sapune i druge uporabne predmete pomoću 3D printera, „Eugenijalci“ su izrađivali straničnike i držače knjiga, a učenici zadruge „Gornja Vežica“ izrađivali su mirisne bukete i vrećice s lavandom, božićne ukrase i nakit te oslikavali staklenke i limenke za sadnice cvijeća.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...