Privremena zabrana pješačkog prometa nogostupom Krešimirove ulice

Autor: Nikola Cvjetović 28.09.2023

Privremena-regulacija-za-pjesake-834x600


Uspostava privremene regulacije pješačkog prometa sjevernim nogostupom Krešimirove ulice vrijedit će u periodu 30. rujna do 13. listopada, odnosno za vrijeme izvođenja radova.

Rijeka - Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka kroz centar grada podsustav Adamićev gat – rekonstrukcija vodovoda u Scarpinoj ulici, predviđeno je usmjeravanje pješaka ulicama Beli Kamik -F.la Guardia-Ciottina i južnim nogostupom Krešimirove ulice.

Uspostava privremene regulacije pješačkog prometa sjevernim nogostupom Krešimirove ulice vrijedit će u periodu 30. rujna do 13. listopada, odnosno za vrijeme izvođenja radova.

Predviđenim prometnim rješenjem predviđena je i postava branika uz poziciju rampe željezničkog prijelaza radi osiguranja sigurnosti sudionika prometa te onemogućavanja dolaska vozila na površinu željezničkog kolosijeka preko gradilišnog prostora. Dostava za predmetne objekte biti će osigurana uz prethodnu najavu izvođaču radova.

Radove izvodi GP Krk d.d., Krk.

Tijekom izvođenja pripremnih radova polaganja kanalizacijskog kolektora tunelskom metodom pokazalo se da karakteristike iskopnog tla značajno odstupaju od pretpostavljenih. Razina podzemnih voda je značajno viša od razine mora. Iz tog razloga izvođač radova je prisiljen izvesti podgrađivanje iskopne jame prethodno izvedenim segmentima okna čiji su gabariti i masa takvi da je neophodno korištenje šireg prostora građevne jame, kako za izradu segmenata okna tako i za njihovo polaganje kranom u samu iskopnu jamu. Iz tih razloga nije moguće osigurati siguran pješački koridor uz predmetni dio površine na kojoj se izvode radovi.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...