Privremene trase autobusa tijekom utrke Homo si teć

Autor: Sanja Monar 22.04.2023

Autobus-Autotroleja-1200x800

Prometovanje privremenim trasama bit će u vremenu od 9 do 10.30 sati

Rijeka - Zbog održavanja utrke Homo si teć, u nedjelju, 23. travnja 2023. godine, javni gradski prijevoz prometovat će privremenim trasama.

Prometovanje privremenim trasama u vremenu od 9 do 10.30 sati:

LINIJE 1, 1A, 2, 3/3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 13

SMJER: ISTOK – ZAPAD- ISTOK

Linije 1, 1A, 3/3A i 5 -prometuju iz garaže odakle se uključuju na Grohovčevu -„sjeverni koridor“ gdje se linija 5 uključuje u Prvomajsku i dalje redovitom trasom, a linija 1, 1A i 3/3A nastavljaju V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta, gdje se lin 3/3A uključuje na redovitu trasu, a lin 1 i 1A nastavljaju- Lozičina (Baradice) – I. Zavidića (okretište lin 2A).

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare odakle nastavljaju: „most spomenik“ – garaža.

Linija 2 -prometuje redovitom trasom do raskrižja Kumičićeve i Mihanovićeve gdje se uključuju na privremenu trasu: Mihanovićeva – Šetalište I.G. Kovačića – Bulevard oslobođenja – Križanićeva ul – Titov trg – Grohovčeva – „sjeverni koridor“ – V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta – Lozičina (Baradice) i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Križanićeva – Bulevard oslobođenja – (ne ulazi se na Mažuranićev trg) – Šetalište I.G Kovačića – Ul.Krimeja – Kumičićeva i dalje redovitom trasom.

Linija 4 – prometuje redovitom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu: „most spomenik“, pored Hotela Kontinental skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom – sjeverni koridor do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koriste se stajalište „most spomenik“ i redovita stajališta na sjevernom koridoru.

Linija 6 -prometuje redovitom trasom do raskrižja Kvaternikove i Kumičićeve gdje se uključuju na privremenu trasu: Ul.Krimeja – Šetalište I.G. Kovačića – Bulevard oslobođenja – Križanićeva ul – Titov trg – Grohovčeva -„sjeverni koridor“ – V. Cara Emina – Vukovarska i dalje redovitom trasom.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Križanićeva – Bulevard oslobođenja – (ne ulazi se na Mažuranićev trg) – Šetalište Ivana Gorana Kovačića – Ul.Krimeja – Kvaternikova i dalje redovitom trasom.

Linija 7 i 7A -prometuju redovitim trasama do Ul.Svete Ane i Dr.Zdravka Kučića gdje se uključuju na privremenu trasu: Dr.Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Ul.Krimeja – Šetalište I.G .Kovačića – Bulevard oslobođenja – Križanićeva ul – Titov trg – Grohovčeva -„sjeverni koridor“ – V. Cara Emina – Vukovarska i dalje redovitim trasama.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava fašizma i Fiumare gdje se uključuju na privremenu trasu: Titov trg – Križanićeva – Bulevard oslobođenja – (ne ulazi se na Mažuranićev trg) – Šetalište I.G. Kovačića – Ul.Krimeja – Kvaternikova – Podvežica – Ul.Brdo – Dr.Zdravka Kučića – Ul. Sveta Ana idalje redovitom trasom.

Linija 8 – prometuje skraćeno i to na relaciji Trsat (Kampus) – Školjić, u polasku sa Školjića kretati će prema prolaznom vremenu sa stajališta na Titovom trgu.

Linija 13 – prometuje sa Školjića (garaža), prva početna stanica je „most-spomenik“ – Titov trg – Franje Račkog i dalje redovitom trasom. U povratku prometuje redovitom trasom do Školjića odakle odlazi u garažu. Koriste se sva stajališta na privremenoj trasi.

Autobusi linija 10, 10A, 11, 12, 14, 21, 23, 26, 27 ,29 i 32, za vrijeme trajanja utrke polaze sa Školjića (garaža KD Autotrolej).

Linije 10,10A, 27 i 29 prometuju sa Školjića (garaža) odakle se uključuju: Grohovčeva – Žrtava fašizma – Titov trg – Križanićeva – Bulevard oslobođenja – (ne ulazi se na Mažuranićev trg) – Šetalište I.G. Kovačića -Ul.Krimeja – Kvaternikova – Ul. Brdo – Dr.Zdravka Kučića – D404 – čvor Sv.Kuzam – D40 – spajanje ceste D40 s Jadranskom magistralom (semafor) gdje se lin 27 i 29 uključuju na redovite trase, a lin 10 i 10A nastavljaju desno cestom D8 u pravcu Kostrene gdje prometuju privremenom trasom (Šoići-Gornja cesta-Plodine-Žurkovo-Paveki-Urinj-Šoići)

Linije 10 i 10A u povratku za Rijeku Plodine-Žurkovo-Paveki-Urinj-Šoići- čvor Sv.Kuzam – izlaz Vežica – Dr.Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Ul.Krimeja – Šetalište I.G. Kovačića – Bulevard oslobođenja – Titov trg- Školjić (garaža).

Linije 27 i 29 u povratku za Rijeku prometuje redovitom trasom do spajanja ceste Jadranske magistrale s D40 odakle nastavlja – čvor Sv.Kuzam – izlaz Vežica – Dr.Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Ul.Krimeja – Šetalište I.G. Kovačića – Bulevard oslobođenja – Titov trg- Školjić (garaža).

Linije 12 i 14 prometuju sa Školjića (garaža), prva početna stanica je „most-spomenik“ – Titov trg – Franje Račkog i dalje redovitom trasom. U povratku prometuju redovitom trasom do Školjića odakle odlaze u garažu.

Linije 25 i 26, prometuju sa Školjića (garaža) odakle se uključuju: Grohovčeva – Žrtava fašizma – Titov trg – Križanićeva – Bulevard oslobođenja – (ne ulazi se na Mažuranićev trg) – Šetalište I.G. Kovačića – Ul.Krimeja – Kvaternikova- Ul. Brdo -Dr.Zdravka Kučića -Sveta Ana i dalje redovitim trasama.

U povratku za Rijeku prometuju redovitim trasama do raskrižja Ul.Svete Ane i Dr.Zdravka Kučića gdje se uključuju na privremenu trasu: Dr.Zdravka Kučića – Ul.Brdo – Podvežica – Kvaternikova – Ul.Krimeja – Šetalište I.G. Kovačića – Bulevard oslobođenja – Titov trg – Školjić (garaža).

Linije 11, 23 i 32 prometuju sa Školjića (garaža) odakle se uključuju: Grohovčeva – “sjeverni koridor“ gdje se linija 11 uključuje u Prvomajsku i dalje redovitom trasom, a linije 23 i 32 nastavljaju V. Cara Emina – Vukovarska – Čandekova – Nova cesta – Lozičina (Baradice) – Diračje – Belići – Matulji gdje linija 23 nastavlja redovitom trasom , a linija 32 nastavlja Kuk (rotor) – Panorama – Volosko Črnikovica i dalje redovnom trasom.

U povratku prometuju istom trasom do raskrižja Ul. Žrtava Fašizma i Fiumare odakle nastavljaju: „most spomenik“ – garaža.

STAJALIŠTA: za ulazak/izlazak putnika koriste se stajališta u ulici Podvežica centar (market), Kvaternikova (Teta Roža), F. la Guardie, Tehnički fakultet, Turnić pošta, Zamet centar, Diračje i sva naredna stajališta do Matulja.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...