Profesor Srđan Novak izabran za predsjednika Hrvatskog reumatološkog društva

Autor: Marina Pauletić 27.12.2023

srdan_novak

Prof. dr. Srđan Novak pročelnik je Zavoda za reumatologiju i kliničku imunologiju Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka.

Zagreb/Rijeka - Na Izbornoj skupštini Hrvatskog reumatološkog društva održanoj 9. prosinca 2023. u Zagrebu prof. dr. Srđan Novak, pročelnik Zavoda za reumatologiju i kliničku imunologiju Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka jednoglasno je izabran za predsjednika Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Dosadašnji drugi dopredsjednik na novu je funkciju izabran na mandatno razdoblje od četiri godine.

„Izuzetno sam počašćen da su me kolege predložile, a potom i izabrale za Predsjednika Hrvatskog reumatološkog društva. Radi se o koherentnom društvu koje vrlo aktivno u edukaciji reumatologa i koje se zalaže sa prepoznatljivost i vidljivost ove struke, na čemu ću nastaviti raditi i u mom mandatu“, rekao je prof. Srđan Novak.

Za prvu dopredsjednicu Društva izabrana je prof. dr. Jasminka Milas Ahić iz KBC-a Osijek.

Društvo je osnovano 1947. godine kao Sekcija za reumatologiju, balneoklimatologiju i fizikalnu medicinu HLZ-a. Godine 1967. od postojeće Sekcije se osnivaju nove – Reumatološka sekcija i Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Godine 1992. reumatološka sekcija nastavlja djelovati kao novoosnovano Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a, a tada započinje najaktivnije razdoblje djelovanja.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...