Promocija nove generacije modernih medicinskih edukatora na Medicinskom fakultetu u Rijeci

Autor: Marina Pauletić 13.07.2023

medri_promocija

U sklopu promocije podijeljene su i zahvalnice studentima studija Medicina koji su bili uključeni u izradu navedenih edukacija te je predstavljena i knjiga sažetaka međunarodne MedRi 2023 konferencije.

Rijeka - U Palači šećera 10. je srpnja održana svečana promocija prve generacije nastavnika Medicinskog fakulteta u Rijeci koji su završili nove oblike edukacije za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija, uključujući program cjeloživotnog obrazovanja Moderna i praktična medicinska edukacija, kao i tečajeve Engleski kao jezik visokoškolske nastave u medicini (EJVINMed) i Poučavanje u kliničkoj simulaciji, u akademskoj godini 2022./2023. U sklopu promocije podijeljene su i zahvalnice studentima studija Medicina koji su bili uključeni u izradu navedenih edukacija te je predstavljena i knjiga sažetaka međunarodne MedRi 2023 konferencije – First International Conference on Teaching and Learning in Medical Education, koja je održana od 30. ožujka do 2. travnja u Rijeci i Lovranu, kao posebnog izdanja znanstvenog časopisa Liječnički vjesnik.
Prema riječima Dekana Medicinskog fakulteta u Rijeci izobrazba liječnika i naših nastavnika iz područja medicinske edukacije je izuzetno važna. Naime, liječnici se osim liječenjem moraju baviti i zdravstvenim prosvjećivanjem ljudi. Kako prenijeti poruku da bude svima razumljiva nije lako. Zbog toga je strateška odrednica uprave Medicinskog fakulteta u Rijeci podizati razinu kvalitete nastave jer to je nešto što naše studente, na žalost, ne stignemo naučiti u redovnoj nastavi. Zbog toga je ovaj poslijediplomski tečaj cjeloživotnog učenja izuzetno značajan.

Novi iskoraci u unaprjeđenju nastavničkih kompetencija na Medicinskom fakultetu u Rijeci

Navedeni novi oblici edukacija na Medicinskom fakultetu u Rijeci provode se u organizaciji Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina od 2023. godine. Voditeljica Centra, prof. dr. sc. Jasenka Mršić-Pelčić ističe da iako Centar djeluje od 2017. godine te su od njegovog osnutka organizirani raznovrsni tečajevi za nastavnike, uzimajući u obzir činjenicu da su medicinski edukatori posljednjih godina suočeni s potpunom promjenom paradigme koncepta obrazovanja, poput usmjerenosti na potrebe svakog studenta, zamjene tradicionalnih metoda učenja modernim, kao i izazovima hibridne nastave, od 2022. godine započela je reforma i izrada novih edukacija za nastavničke kompetencije na Medicinskom fakultetu u Rijeci.

Studenti i nastavnici zajedno u unaprjeđenju nastavnog procesa i nastavničkih kompetencija

Prema riječima voditeljice programa Moderna i praktična medicinska edukacija, izv. prof. dr. sc. Nine Pereze, radi se o inovativnom, praktičnom i primjenjivom četveromjesečnom programu koji čini temeljni i konstruktivni sustav potpore nastavnicima Medicinskog fakulteta u Rijeci u savladavanju strukturnog okvira i primjeni pravila dobre prakse medicinske edukacije kako bi u svojem nastavnom djelovanju mogli doseći najvišu razinu kreativne slobode. Tijekom programa nastavnici rade na primjerima iz vlastite prakse, izravno podižući kvalitetu i unaprjeđujući cjelokupni vlastiti nastavni proces.

S obzirom na to da je razumijevanje studentske perspektive od izuzetne važnosti za svakog modernog medicinskog edukatora, studenti studija Medicina bili su intenzivno uključeni u izradu navedenog programa s preko 50 snimljenih edukativne videa o vlastitom pogledu na brojne aspekte nastavnog procesa, kao i prikaze strategija poučavanja u medicinskoj edukaciji. Studentica Mia Radošević, predsjednica udruge CroMSIC istaknula je važnost provođenja ovakvih oblika edukacija nastavnika s ciljem boljeg prenošenja znanja, vještina i stavova, kao i kontinuiranog podizanja svijesti o važnosti izgradnje uspješnog odnosa sa studentima, dok je studentica Tea Medved, predstavnica demonstratora Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu naglasila važnost edukacije edukatora već od studentskih dana.

Tijekom 2023. godine, nastavnici Medicinskog fakulteta u Rijeci mogli su pohađati i tečajeve Engleski kao jezik visokoškolske nastave u medicini (EJVINMed) i Poučavanje u kliničkoj simulaciji, koji su proizašli iz Moderne i praktične medicinske edukacije te se radi o manjim, jednomjesečnim edukacijama. EJVINMed se provodi u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci, prof. dr. sc. Brankom Drljačom-Margić i prof. dr. sc. Irenom Vodopijom Krstanović te je usmjeren razvijanju jezičnih, metodičkih i interkulturnih komunikacijskih kompetencija za poučavanje na engleskome jeziku u medicini. Prema riječima voditeljice, doc. dr. sc. Janje Tarčuković, online tečaj Poučavanje u kliničkoj simulaciji usmjeren je osposobljavanju polaznika za samostalno dizajniranje scenarija za poučavanje, praćenje napretka i vrjednovanje kliničke osposobljenosti u simulacijskom okruženju.

U sljedećoj akademskoj godini suradnici u programu nastavljaju s provođenjem postojećih edukacija, ali i razvojem sustava podrške namijenjenog svim nastavnicima Medicinskog fakulteta u Rijeci. U planu je i izrada interaktivnog udžbenika iz medicinske edukacije na temelju izrađenih edukativnih materijala te uspostavljanje suradnje s drugim medicinskim fakultetima u Republici Hrvatskoj i regiji.

Suradnja Medicinskog fakulteta u Rijeci i Hrvatskoga liječničkog zbora u postavljanju novih trendova u medicinskoj edukaciji

Od 30. ožujka do 2. travnja 2023. godine u Rijeci i Lovranu održana je MedRi 2023 Conference - The First International Conference on Teaching and Learning in Medical Education. Organizatori konferencije bili su Medicinski fakultet u Rijeci, Texas Tech University Health Sciences Center El Paso, Hrvatska liječnička komora, Sveučilište u Rijeci i Klinički bolnički centar Rijeka, uz potporu Dekanske konferencije, Hrvatskoga liječničkog zbora, Inovativne farmaceutske inicijative i Hrvatskog gastroenterološkog društva te pokroviteljstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva zdravstva. Knjiga sažetaka konferencije objavljena je u znanstvenom časopisu Liječnički vjesnik, službenom glasilu Hrvatskoga liječničkog zbora te sadrži 141 sažetak i 291 autora, čime je obilježen dalekosežni značaj konferencije u postavljanju novih trendova i smjerova razvoja medicinske izobrazbe na razini Republike Hrvatske.

Popis promoviranih polaznika i studenata

Na promociji je promovirano ukupno 24 polaznika te je podijeljeno ukupno 14 zahvalnica studentima.

Program cjeloživotnog obrazovanja Moderna i praktična medicinska edukacija: Srđan Banac, Kristina Lah Tomulić, Davorka Lulić, Jasenka Mršić-Pelčić, Gordana Pelčić, Dolores Peruč, Nina Poropat, Janja Tarčuković, Marija Troskot Dijan, Marijana Turčić, Marijana Vičić.

Tečaj Engleski kao jezik visokoškolske nastave u medicini (EJVINMed): Gordana Čanadi Jurešić, Marija Čargonja, Bojana Čulev, Tatjana Čulina, Lydia Gaćina, Daria Jardas Babić, Domagoj Mičetić, Tea Mladenić, Katarina Peljhan.

Tečaj Poučavanje u kliničkoj simulaciji: Katarina Božić, Ana Pičuljan, Ivan Ševeljević, Ivan Vuksan. Promovirani studenti:
Članovi udruge CroMSIC: Leonarda Janković, Filip Kovjanić, Antun Mršić, Ivana Peko, Laura Radoš, Mia Radošević, Lea Šarić.
Demonstratori Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicinu: Lea Cofek, Sara Kocijančić, Tea Medved, Dinko Mužić, Mara Paravić, Lea Trinajstić, Ines Vidović.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...