[RAZGOVOR] Goran Palčevski: Ovim programom Grad Rijeka prvi u Hrvatskoj otvara program za razvoj zdravstvene pismenosti djece i mladih

Autor: Nikola Cvjetović 29.11.2023

Goran PalčevskiGoran Palčevski

Učenje i poučavanje unutar ove izvannastavne aktivnosti bit će organizirano kroz četiri tematska područja - Zdravi stilovi života, pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Mentalno zdravlje - emocionalna i socijalna dobrobit djece i mladih, Seksualno i reproduktivno zdravlje te rodna ravnopravnost i Prevencija ovisnosti i rizičnih ponašanja.

Rijeka - Po uzoru na Građanski odgoj i obrazovanje, Grad Rijeka radi na uvođenju Zdravstvenog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u zainteresirane gradske osnovne škole, najavio je zamjenik riječkog gradonačelnika Goran Palčevski.

Program je namijenjen provedbi u formi izvannastavne aktivnosti u višim razredima osnovnih škola u fondu od 70 sati godišnje. Provedba je zamišljena kroz dva odvojena obrazovna ciklusa od kojih prvi uključuje učenike 5. i 6. razreda, a drugi učenike 7. i 8. razreda.

- Za potrebe uvođenja ZOO-a (Zdravstveni odgoj i obrazovanje) Grad je formirao stručnu radnu skupinu koju čine stručnjakinje i stručnjaci raznih relevantnih profila (medicinski stručnjaci, psiholozi, socijalni pedagozi, pedagozi, osobe koje djeluju unutar akademske zajednice, bolničkog i odgojno-obrazovnog sustava te civilnog sektora). Kao prvi korak u procesu razvoja programa, izrađen je presjek brojnih međunarodnih i domaćih istraživanja te je provedeno istraživanje među riječkim učenicima sedmih razreda. Navedena su istraživanja naglasila potrebu za uvođenjem cjelovitog zdravstvenog odgoja i obrazovanja koje treba uključiti razvijanje znanja, vještine, sposobnosti i atributa koji su djeci i mladima potrebni za mentalno, emocionalno, društveno i fizičko blagostanje sada i u budućnosti. Program se razvijao pomno, odgovorno i promišljeno te je baziran je na utvrđenim potrebama, provedenim međunarodnim, nacionalnim i lokalnim istraživanja i baziran na znanstveno utemeljenim činjenicama, istaknuo je zamjenik riječkog gradonačelnika Goran Palčevski.

Učenje i poučavanje unutar ove izvannastavne aktivnosti bit će organizirano kroz četiri tematska područja - Zdravi stilovi života, pravilna prehrana i tjelesna aktivnost, Mentalno zdravlje - emocionalna i socijalna dobrobit djece i mladih, Seksualno i reproduktivno zdravlje te rodna ravnopravnost i Prevencija ovisnosti i rizičnih ponašanja.

- Za svaku tematsku cjelinu razrađene su teme i povezani ishodi učenja te broj sati provedbe. Sam kurikulum donosi i prijedloge metoda i strategija učenja i poučavanja za svako tematsko područje kao i prijedloge metoda vrednovanja učenika koje se temelje isključivo na formativnom vrednovanju, umjesto klasičnom brojčanom ocjenjivanju. Također, ovaj kurikulum Grada Rijeke propisuje očekivane kompetencije koje, osim općih kvalifikacija koje odgojno-obrazovni radnici, zaposleni u odgojno-obrazovnim ustanovama te budući provoditelji moraju imati. Te će se kompetencije razvijati tijekom opsežne edukacije koju će za zainteresiran kadar Grad Rijeka financirati i organizirati prije samog uvođenja, dodao je Palčevski.

VIDEO

Ovim programom Grad Rijeka postaje prva jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj koja želi raditi na razvoju zdravstvene pismenosti djece i mladih kroz cjelovit pristup učenju o svim aspektima zdravlja kako bi doprinijela dobrobiti svih građana i građanki.

- U svrhu provođenja programa, bit će izrađeni i priručnici koji će biti prevedeni i talijanski jezik kako bi se provedba programa omogućila i u osnovnim školama koje obrazovni program provode na talijanskom jeziku. Jednako kao i slučaju Građanskog odgoja i obrazovanja, a imajući u vidu važnost provođenja Zdravstvenog odgoja kao zasebnog predmeta, Grad Rijeka ima namjeru besplatno ustupiti sve materijale za provođenje ovog programa svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odnosno svim školama koje za tim iskažu interes, odnosno odluče provoditi program.

Po uzoru na Građanski odgoj i obrazovanje, od iduće školske godine namjerava se uspostaviti eksperimentalna provedba Zdravstvenog odgoja u manjem broju škola. Upravo ovakvim postupnim uvođenjem mogu se detektirati eventualne potrebe za promjenama i nadopunama ponuđenih sadržaja i tematskih jedinica. Tijekom eksperimentalne provedbe planira se provođenje evaluacije Zdravstvenog odgoja, kako bi se dodatno unaprijedio i potom ponudio svim školama kao izvannastavna aktivnost, zaključuje Palčevski.

Riječke priče / Torpedo.media

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...