Riječani biraju članove vijeća mjesnih odbora

Autor: Sanja Tumara 12.03.2023

karta_mjesni_odbori_rijeka

U 34 mjesna odbora ukupno je otvoreno 40 biračkih mjesta, a glasovanje traje od 7.00 do 19.00 sati. Prijavljene su ukupno 174 kandidacijske liste, od čega 158 stranačkih lista i 16 prijedloga grupa birača.

Rijeka – Jutros u 7 sati otvorena su birališta za izbore za vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke. Ukupno je 40 biračkih mjesta, a glasovanje traje do 19 sati.

Na području Grada Rijeke djeluju 34 mjesna odbora, koji predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada Rijeke, odnosno prema broju stanovnika na području mjesnog odbora i to tako da vijeće mjesnog odbora koji ima do 7.500 stanovnika ima pet članova (mjesni odbori Banderovo, Belveder, Brajda-Dolac, Brašćine-Pulac, Bulevard, Centar-Sušak, Draga, Drenova, Gornja Vežica, Gornji Zamet, Grbci, Kantrida, Kozala, Krimeja, Luka, Mlaka, Orehovica, Pašac, Pećine, Pehlin, Podmurvice, Podvežica, Potok, Srdoči, Sveti Kuzam, Svilno, Školjić-Stari grad, Škurinje, Škurinjska Draga, Grad Trsat, Turnić i Vojak), dok mjesni odbor koji ima od 7.501 do 11.000 stanovnika ima sedam članova (mjesni odbori Sveti Nikola i Zamet).

Na izborima su prijavljene 174 kandidacijske liste, od čega 158 stranačkih lista i 16 prijedloga grupa birača. Prijavljeno je ukupno 890 kandidata od čega 342 kandidatkinje. Prosjek godina kandidata je 52, dok su najmlađi kandidati rođeni 2004. godine, a najstariji 1932. godine.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...