Stipendije za učenike i studente Grada Rijeke povećat će se za oko 40 posto

Autor: Nikola Cvjetović 10.10.2023

Salon_Grada_Rijeke_press_Marko_Filipovic_i_v_d_procelnica_za_kulturu_Vlasta_Linic

Mjesečni iznos stipendije za učenike i studente stipendiste Grada Rijeke povećat će se za oko 40 posto, na način da će mjesečni iznos stipendije prema kriteriju darovitosti za učenike iznositi 150 eura, a za studente 200 eura. Jednako toliko dobivat će studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dok će učenici i studenti koji stipendiju ostvaruju prema socijalnom kriteriju stipendiju i dalje primati svih 12 mjeseci u godinu i to u povećanom mjesečnom iznosu od 150 eura.

Rijeka - Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović održao je konferenciju za medije o aktualnim temama, osvrnuvši se u prvom redu na rekordnu turističku sezonu u Rijeci.

Konferenciju je otvorio informacijom o turističkim pokazateljima, s obzirom na to da su iza nas i špica sezone i veći dio posezone, odnosno završen ljetni i najuspješniji dio turističke sezone.
„Rijeka je tako 21. rujna 2023. ostvarila ukupni turistički promet 2022. godine, što znači sav promet ostvaren od 21. rujna je plus u odnosu na prošlu godinu, koja je pak bila rekordna“, kazao je gradonačelnik Filipović.

U prvih devet mjeseci ove godine ostvareno je 189.903 dolazaka, što je 25% više od ukupnog broja dolazaka ostvarenih u istom razdoblju 2022. godine. Strani su turisti ostvarili 159.179 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem 2022. godine ostvareno je 25% više dolazaka stranih turista. U ukupnom broju dolazaka strani turisti sudjelovali su s 84%. Domaći turisti ostvarili su 30.724 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem 2022. godine ostvareno je 24% više dolazaka domaćih turista. U ukupnom broju dolazaka domaći turisti sudjelovali su s 16%.

Ostvaren je turistički promet od 576.988 noćenja, što je 18% više od ukupnog broja noćenja ostvarenih u istom razdoblju 2022. godine. Strani turisti ostvarili su 512.725 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2022. godine ostvareno je 19% više noćenja stranih turista. U ukupno ostvarenim noćenjima strani turisti sudjelovali su s 89%. Domaći turisti ostvarili su 64.263 noćenja, što je 17% više u odnosu na broj domaćih noćenja u istom razdoblju 2022. godine. U ukupno ostvarenim noćenjima domaći turisti sudjelovali su s 11%.

„Turističke brojke izuzetno su dobre i možemo biti vrlo zadovoljni turističkim rezultatima. Veseli što sve veći broj domaćih i stranih turista prepoznaje Rijeku kao turističko odredište, i što se povećala duljina boravka turista u Rijeci na gotovo 3 i pol dana, što znači da postajemo centar iz kojeg turisti posjećuju okolne destinacije. Vesele me najave ulaganja u nove turističke kapacitete, kako u nautičkom turizmu, tako i u smještajne kapacitete“, kazao je gradonačelnik Filipović, istaknuvši kako sve ovo govori o razvoju urbanog turizma u Rijeci, koju sve češće posjećuju veliki kruzeri, ali predstavlja i polaznu luku za mini kruzere po jadranskoj obali.

Na savjetovanju s javnošću tri odluke o porezima
Nakon što je na prošlotjednoj konferenciji za novinare gradonačelnik Filipović govorio o gradskim odlukama vezanim uz poreznu reformu i ukidanje prireza, nacrti prijedloga odluka su ovog tjedna upućeni u savjetovanje s javnošću.

Riječ je o savjetovanju s javnošću o izmjenama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke, Odluci o lokalnim porezima Grada Rijeke te Odluci o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke.

Odluke su predložene kao svojevrsne kompenzacijske mjere za nova zakonska rješenja koja dovode do smanjenja gradskih prihoda. Procjena je da bi zbog povećanja osobnog odbitka i povećanja porezne osnovice za obračun niže stope poreza na dohodak, prihodi od poreza i prireza bili manji za oko 12 milijuna eura ili za 18% manje poreznih prihoda u odnosu na planirane porezne prihode u ovoj godini. Radi se o značajnom gubitku poreznih prihoda kojima se financira široki spektar potreba građana – od socijalne skrbi, odgoja, školstva, kulture i sporta do komunalnog gospodarstva i prostornog planiranja, a taj porezni udar, naglasio je gradonačelnik Filipović, Grad Rijeka ne može nadomjestiti drugačije nego kompenzacijskim mjerama.

U savjetovanje će biti upućena i odluka o povećanju naknada za rad članova vijeća mjesnih odbora
Jedna od odluka koja će biti uskoro upućena u javno savjetovanje jest i povećanje naknada za rad članova vijeća mjesnih odbora. Mjesni odbori izuzetno su važna i nezamjenjiva karika demokratskog društva, jer predstavljaju oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

„Smatram da je, s obzirom na inflaciju, potrebno korigirati naknade koje članovima mjesnih odbora pripadaju sukladno važećoj Odluci“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Odlukom o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora utvrđena je visina naknade za rad i to za predsjednika vijeća mjesnog odbora u iznosu od 23,66 eura neto mjesečno te za zamjenika predsjednika i članove vijeća mjesnih odbora u iznosu od 15,81 eura neto mjesečno.

Prijedlogom odluke o određivanju naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora predlaže se povećanje iznosa naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora na način da se predsjedniku vijeća mjesnog odbora određuje naknada u iznosu od 35,00 eura (263,70 kuna) neto mjesečno, a zamjeniku predsjednika i članove vijeća mjesnog odbora iznos od 23,00 eura (173,29 kuna) neto mjesečno, što predstavlja povećanje naknada od oko 46 %.

Prema prijedlogu odluke naknada za rad će se isplaćivati predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima vijeća mjesnog odbora za mjesec u kojem je održana sjednica mjesnog odbora i ukoliko su bili nazočni sjednici.

Na području grada Rijeke osnovana su 34 mjesna odbora. Za naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 70.000,00 eura.

Skate park uskoro kreće u obnovu
Gradonačelnik je najavio kako će, nakon što bude proveden postupak javne nabave, krenuti radovi na obnovi Skate parka na Krnjevu.

„Izuzetno me veseli što krećemo i s rekonstrukcijom skate parka. Rijeka je bila jedan od prvih gradova koji je investirao u Skate park, no on je sada u takvom stanju da mu je potrebna sveobuhvatna rekonstrukcija. Radovi vrlo brzo kreću te se nadam se isto tako brzo završiti na radost članova Skate kluba, ali i svih onih koji posjećuju park“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Gradonačelnik je naglasio kako je zajedno s predstavnicima skaterskog kluba iz Rijeke obavljen zajednički očevid pri čemu su dogovorene glavne smjernice za izradu idejnog rješenja. S klubom se surađivalo i u postupku projektiranja vezano za izgled skate elemenata, a s klubom je usuglašen i prijedlog rješenja te potom glavni projekt.

Radovi uključuju sanaciju betonske podloge najniže razine, uklanjanja sve mobilne opreme te dotrajalih i oštećenih elemenata. Na pozicijama uklonjene opreme ugradit će se sedam novih skate elemenata od betona i metala. Zadržat će se postojeći potporni zidovi, a rekonstrukcijom se neće značajno promijeniti postojeća konfiguracija skate parka. Zadržat će se istočni od dva postojeća pješačka pristupa, koji je izveden bez arhitektonskih barijera.

U proračunima za 2023. godinu i 2024. godinu osigurano je po 40.000,00 eura za financiranje izrade tehničke dokumentacije, radove i nadzor.

Povećani iznosi gradskih stipendija
Na prošloj sjednici Gradskog vijeća usvojene su izmjene odluka o gradskim stipendijama, koje se dodjeljuju po tri kriterija.

„Iz rasprave o izmjenama odlukama o gradskim stipendija na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća proizašla je moja odluka o povećanju mjesečnog iznosa za stipendije koje Grad Rijeka dodjeljuje za srednjoškolce i studente, a stipendira ih prema više kriterija: darovitost, socijalni status, deficitarnost zanimanja. Tako će se, počevši od ove školske, odnosno akademske godine u Proračunu Grada Rijeke osigurati dodatnih gotovo 70.000 eura u ovu svrhu, odnosno ukupno oko 222.000 eura na godišnjoj razini“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Mjesečni iznos stipendije za učenike i studente stipendiste Grada Rijeke povećat će se za oko 40 posto, na način da će mjesečni iznos stipendije prema kriteriju darovitosti za učenike iznositi 150 eura, a za studente 200 eura. Jednako toliko dobivat će studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dok će učenici i studenti koji stipendiju ostvaruju prema socijalnom kriteriju stipendiju i dalje primati svih 12 mjeseci u godinu i to u povećanom mjesečnom iznosu od 150 eura.

Javni poziv za javne potrebe u kulturi raspisuje se u petak, 13. listopada
Izmjene odluka o stipendiranju predstavila je privremena pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Vlasta Linić. Uvedene su izmjene koje će doprinijeti unaprjeđenju sustava stipendiranja prvenstveno u vidu prilagođavanja životnom kontekstu i trendovima stipendiranja na razini države.

Također, pročelnica Linić je naglasila kako Grad Rijeka planira u petak, 13. listopada raspisati Javni poziv za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja za 2024. godinu. Poziv i natječajna dokumentacija bit će dostupni na mrežnima stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr, a javni poziv bit će otvoren do 13. studenoga. Na Poziv se mogu prijaviti ustanove u kulturi kojima nije osnivač Grad Rijeka, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge te druge fizičke i pravne osobe koje djeluju u području kulture.

Novina u ovogodišnjem Pozivu je uvođenje nove vrste programa u segment Audiovizualne djelatnosti, u kategoriju „Produkcija“ u kojoj sada uz dosadašnje vrste programa odnosno kratkometražne i srednjemetražne filmove i audiovizualna djela uvodimo i videoigre.

„Vjerujem da će interes biti velik, kao i do svake godine, i da će pristići velik broj prijava. Planirano je kako će u proračunu Grada Rijeke za iduću godinu za financiranje javnih potreba u kulturi biti osigurana sredstva na razini 2023. godine, dakle oko 580 tisuća eura“, kazala je pročelnica Linić.

Pročelnica Linić se osvrnula i na provođenje širih javih potreba u osnovnom školstvu, koje predstavljaju odgojno-obrazovni nadstandard, po kojem je Grad Rijeka prepoznatljiv u Hrvatskoj. Radi se o dobro poznatim programima, kao što su Građanski odgoj i obrazovanje, program zavičajne nastave Moja Rijeka, program namijenjen učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju Školsko poslijepodne samo za mene, E-matematička učionica za darovite mlade matematičare ite LIADO – Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca. U ovoj školskoj godini Grad Rijeka će za provođenje širih javnih potreba u osnovnom školstvu izdvojiti 162.982,00 eura.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o tome zašto se Riječki tunel zatvara s 1. listopadom, gradonačelnik Filipović je naglasio kako je u tijeku razmatranje novog modela upravljanja ovom riječkom turističkom atrakcijom.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...