Thalassotherapija Opatija nabavlja novi uređaja za magnetsku rezonanciju, otočani i općina Klana najbolji u odvojenom prikupljanju otpada

Autor: Marina Pauletić 03.06.2024

thallasotherapia_opatija_2023_zrak__3_ Foto: ilustracija

Vrijednost ove nabave je 2.055.000,00 eura, kredit je ugovoren s rokom otplate od pet godina na teret Proračuna Primorsko-goranske županije.

Opatija - Thalassotherapiji Opatija, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, odobrena je nabava magnetske rezonancije 3T s uređenjem prostora “Ključ u ruke” čime će se značajno smanjiti vrijeme trajanja pregleda i moći obaviti više pregleda u kraćem vremenskom intervalu pri čemu će se skratiti liste čekanja, obavijestila je zamjenica župana Marina Medarić na današnjem redovitom susretu s novinarima. Vrijednost ove nabave je 2.055.000,00 eura, kredit je ugovoren s rokom otplate od pet godina na teret Proračuna Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2024. do 2029. godine te se prosljeđuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

“Također smo na Kolegiju župana dali suglasnost Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluge izrade izvedbenih projekata za projekt „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“ u iznosu od 45.625,00 eura s ponuditeljem Hrvatskim restauratorskim zavodom”, navela je zamjenica Medarić.
“Primorsko-goranska županija je prva županija u Republici Hrvatskoj koja ima izgrađen centar za gospodarenje otpadom i sve planirane pretovarne stanice u Cresu, Delnicama, Krku, Novom Vinodolskom i Rabu, a izgrađena je i privremena pretovarna stanica Vrbovsko i pretovarna stanica Mali Lošinj. Županija je i u ovoj godini osigurala sredstva pomoći JLS-ima za daljnji razvoj sustava gospodarenja biootpadom za koji je procjenjeno da je u ovom trenutku najveći izazov i najbolji način za unaprjeđenje sustava i dostizanje ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom RH kroz dva programa i to za sufinanciranje projektne dokumentacije i pilot projekte iz područja gospodarenja biootpadom u ukupnom iznosu od 70.000,00 eura”, izvijestio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sanjin Vranković koji je ukratko prezentirao Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2023. godinu pripremljenom u suradnji s komunalnim društvima u vlasništvu JLS-ova i tvrtkom Ekoplus.

“Na razini prostornih cjelina županije najbolje rezultate u odvajanju otpada postižu otočani s 53,44%, zatim slijedi priobalje s 34,01 %, dok su Gorani u postotcima najslabiji s – 24,63 %, ali ga i daleko najmanje stvaraju. Najbolji rezultati postignuti su na otoku Krku i u Općini Klana od gotovo 60 %“, istaknuo je Vranković i nastavio da za područje cijele Županije ukupan postotak odvojeno sakupljenog otpada iznosi 48,70 % i trebat će još dosta napora za dostizanje cilja od 60 % sukladno Planu gospodarenja otpadom RH. Značajno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje bilježi se na području nekoliko općina što se u najvećoj mjeri pripisuje uvođenju i razvoju sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata.

Na području Županije nalazi se deset odlagališta otpada od kojih je devet zatvoreno, šest odlagališta je potpuno sanirano, a to su Cetin u Vrbovskom, Duplja u Novom Vinodolskom, Osojnica u Matuljima, Pržić na otoku Cresu, Sorinj na otoku Rabu i Viševac u Rijeci te 26 reciklažnih dvorišta od kojih je osam na otoku Krku (po jedno u svakoj JLS i jedno uz odlagalište Treskavac).

“Daljnji razvoj sustava odvojenog sakupljanja otpada trebat će usmjeriti ka dodatnoj selekciji odvojeno sakupljenog otpada i odvojenom sakupljanju biootpada što je prilika da se uz postizanje zadanih ciljeva, usluga učini jeftinijom za sve građane pa je pohvalan smjer kojim su krenule pojedine općine i gradovi”, zaključio je pročelnik nadodavši da su su u skladu s time, sve jedinice lokalne samouprave svojim planovima gospodarenja otpadom, samostalno ili u suradnji s drugim JLS-ovima, planirale izgradnju sortirnica i kompostana pa je tako na području JLS-a otoka Krka, Općine Viškovo i Grada Opatije uvedeno odvojeno sakupljanje biootpada, za što se koriste specijalizirana vozila, izrađena je projektna dokumentacija za kompostanu u Gradu Cresu i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole, a za kompostanu u Gradu Malom Lošinju ishođena je građevinska dozvola.

O poslovanju Ljekarni Jadran govorio je novoizabrani ravnatelj Sanjin Sirotnjak, pri čemu je istaknuto pozitivno poslovanje u 2023. godini. “Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 23.867.654,91 eura. U odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prethodne godine, bilježi se povećanje od 11,83%, odnosno za 2.525.167,68 eura. Navedeno povećanje ostvarenih prihoda, rezultat je najvećim dijelom povećanja prihoda od HZZO-a i prihoda od prodaje. Ukupni rashodi i izdaci ustanove izvršeni su u iznosu od 23.684.122,99 eura i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe povećanje od 11,71 %, odnosno za 2.483.362,09 eura. Bruto dobit ustanove za 2023. godinu iznosi 183.531,92 eura, što nakon oporezivanja iznosi 142.055,45 eura. Zadržana dobit iz prethodnih godina iznosi 1.666.951,70 eura, što uvećano za neto dobit iz 2023. godine iznosi 1.809.007,15 eura”.

Pročelnica Izabela Linčić Mužić najavila je akciju “Čisto more i obala” koju tradicionalno od 2011. godine na Svjetski dan zaštite okoliša 5. lipnja provodi Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora. Uz članove ŽOC-a u akciji sudjeluju i brodovi Dezinsekcije, Lučke kapetanije, ronioci, učenici Pomorske škole Bakar, a ove godine bit će uključeni i učenici 4. razreda osnovne škole iz Kraljevice za koje će bit organizirane edukativne radionice.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...