U KBC-u Rijeka na raspolaganju COVID infocentar za obitelji bolesnika

Autor: Marijana Šepić Bjelobaba 14.01.2022

wp-content/uploads/2021/04/kbc-rijeka-bolnica-zgrada-2.jpg

COVID infocentar građanima je na raspolaganju svaki radni dan od 8 do 16 sati na brojevima 091-1658 197 i 091- 1658 293.

Rijeka - U KBC-u Rijeka kontinuirano je u radu telefonski COVID infocentar u cilju unapređenja komunikacije s obiteljima oboljelih. Građani će u infocentru dobiti informacije u kojoj se fazi obrade bolesnik nalazi ili na kojem je odjelu smješten te posredovati u direktnom i detaljnom informiranju od medicinskog COVID tima koji o dotičnom bolesniku skrbi na bolničkom odjelu.

COVID infocentar građanima je na raspolaganju svaki radni dan od 8 do 16 sati na brojevima 091-1658 197 i 091- 1658 293. Subotom, nedjeljom i blagdanom informacije će u infocentru biti dostupne od 10 do 14 sati.