U ožujku zahtjevna akcija premještanja i neutralizacije mine zaostale iz Drugog svjetskog rata u riječkom akvatoriju

Autor: Portal Torpedo 28.02.2023

wp-content/uploads/2019/06/rijecka-luka-brajdica-more-2.jpg

Akcija će zbog zaštite sigurnosti građana uključiti evakuaciju dijela stanara i gospodarstvenika iz zone potencijalne opasnosti te obustavu svih djelatnosti i svih vrsta prometa u toj zoni.

Rijeka - U području Riječke luke nedavno je otkrivena protubrodska mina zaostala iz Drugog svjetskog rata. Radi se o mini koja dosad, unatoč brojnim pretraživanjima Riječke luke nakon rata, nije bila uočena jer je dobrim dijelom bila ukopana u muljevito morsko dno.

Zbog lokacije na kojoj je pronađena i zbog karakteristika mine, nije ju moguće uništiti na mjestu pronalaska pa je izrađen plan njenog premještanja i neutralizacije. Taj plan podrazumijeva niz aktivnosti u koje će biti uključen Stožer civilne zaštite Grada Rijeke, Policijska uprava primorsko-goranska, Regionalna protueksplozijska jedinica Rijeka, Grad Rijeka i mnoge druge službe, komunalna i trgovačka društva i drugi.

Zona u kojoj postoji određeni stupanj opasnosti u kontekstu ove akcije relativno je velika stoga će se, za vrijeme trajanja navedene operacije, zbog sigurnosti i zaštite ljudskih života poduzeti niz mjera koje između ostaloga uključuju evakuaciju stanara, odnosno svih osoba iz najrizičnije zone, obustavu pomorskog, cestovnog, zračnog i željezničkog prometa na tom području te obustavu rada gospodarskih subjekata u toj zoni i drugo. Javnost će biti pravovremeno obavještena o kojim lokacijama se točno radi.

Predviđa se da će postupak premještanaj i neutralizacije mine trajati više sati, a provest će se u ožujku tijekom neradnog dana, kada su aktivnosti u centru grada najmanje, i to nakon što se završe sve pripremne radnje za evakuaciju građana iz zone opasnosti te donesu sve potrebne odluke vezane uz obustavu rada svih djelatnosti u spomenutoj zoni odnosno odluke vezane uz obustavu svih oblika prometa u zoni. Također, postupak izmještanja i neutralizacije mine ovisi dobrim dijelom i o vremenskim uvjetima pa će se i taj aspekt morati uzeti u obzir kod planiranja i odabira dana u kojem će se postupak provesti.

Zbog zahtjevnosti čitave operacije pozivaju se svi građani, a pogotovo oni koji žive ili rade u zoni opasnosti da surađuju s nadležnim službama, prate upute i objave Stožera za civilnu zaštitu Grada Rijeke imajući na umu da je cilj cjelokupne akcije upravo zaštita sigurnosti građana.

Valja već sada napomenuti da će evakuacija stanara uključiti i osiguranje smještaja za njih na drugim lokacijama i to za cijeli period od više sati u kojem neće biti u mogućnosti boraviti u svojim domovima. Za sve ostale građane koji neće biti evakuirani, ali koji se nalaze u blizini zone opasnosti izdat će se posebne upute o načinu ponašanja na koji mogu zaštititi sebe i svoje bližnje od potencijalne opasnosti. Također se pozivaju i svi gospodarski subjekti u zoni opasnosti da prate i poštuju odluke vezane uz zabranu rada u toj zoni na dan premještanja i neutralizacije mine.

Stožer civilne zaštite Grada Rijeke obavještavat će građane direktno i putem medija o svim poduzetim pripremnim radnjama i aktivnostima kao i o samom planiranom terminu i tijeku premještanja i neutralizacije mine.

Svi uključeni u ovu akciju uvjereni su da će cijela operacija proteći bez incidenta jer će se sve aktivnosti vezane uz zbrinjavanje mine provesti po najvišim profesionalnim standardima. No, ujedno svi apeliranju na nužnost suradnje građana s nadležnim službama i napominju da je važno razumjeti ozbiljnosti situacije.

I konačno, valja posebno naglasiti da trenutno, sve do dana premještanja i neutralizacije mine, ne postoji opasnost od njene aktivacije i u tom kontekstu nema razloga za uznemirenost ili zabrinutost građana. Treba imati na umu da ova mina u podmorju luke stoji neotkrivena već desetljećima.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...