Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske počela s radom

Autor: Andrea Načinović 07.08.2022

vatrogasci_1

Razjedinjenost po raznim sindikalnim organizacijama nije dobra za Hrvatsko profesionalno, ali ni vatrogastvo općenito te je potreba za kvalitetnim iskorakom na ispravljanju trenutnog stanja.

Rijeka - Osnovana je Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske (USPVRH) koja je počela s radom nakon ideje koja datira od prije 6-7 godina.

Potreba za zajedničkom organizacijom koja okuplja sve vatrogasce zaposlene u JVP-ima javila se temeljem višegodišnjeg ukazivanja i isticanja problematike rada sindikalnih organizacija koje djeluju na području RH, brinu za članove zaposlene u JVP-ima i ostalim profesionalnim vatrogascima koji djeluju na području RH, te zbog realnih potreba odnosno trenutnih i budućih zakonskih mogućnosti zastupanja i promicanja prava profesionalnih ali i dobrovoljnih vatrogasaca, uvidjeli na potrebu okupljanja vatrogasaca koji se profesionalno bave vatrogasnom djelatnošću u jednu zajedničku organizaciju.

Razlog tome je bio šta na području RH nema zajedničkog predstavnika ili organizacije koja bi zastupala prava i interese zaposlenika JVP-a, već su oni organizirani i učlanjeni u niz samostalnih sindikalnih organizacija koje djeluju po samim postrojbama ili sindikalnim organizacijama više razine, a određeni dio ih nije član niti jedne sindikalne organizacije odnosno nemaju pravne zastupnike šta je i najnepovoljnija situacija za profesionalnog vatrogasca. Razjedinjenost po raznim sindikalnim organizacijama nije dobra za Hrvatsko profesionalno ali ni vatrogastvo općenito te je potreba za kvalitetnim iskorakom na ispravljanju trenutnog stanja.

Osnivačka skupština USPVRH-a na kojoj je prisustvovalo pet sindikata koja djeluju isključivo u JVP-ima ili zastupaju interese stalno zaposlenih vatrogasaca u DVD-ima (Sindikat vatrogasaca Rijeka, Sindikat vatrogasaca Grada Zagreba, Sindikat profesionalnih vatrogasaca Šibenik, Sindikat vatrogasaca Velike Gorice i Sindikat JVP Dubrovački vatrogasci), održana je na Malom Lošinju 02. 10. 2021. i slijedio je postupak registracije pri nadležnom ministarstvu te donošenja svih potrebnih akata i dokumenata za početak djelovanja.

Područje i ciljevi djelovanja su vrlo jasni, a to je poboljšanje zajedničkih prava, materijalne i radne sigurnosti kao profesionalnih vatrogasaca na području RH, uključujući i interese vatrogasaca u DVD-ima kao zajedničkog sustava Hrvatskog vatrogastva, pružanje pravne i ostale pomoći djelatnicima JVP-a te suradnja u rješavanju problema Hrvatskog vatrogastva s ostalim organizacijama i institucijama koji se bave vatrogastvom (HVZ, Vlada, udruge i sindikati…).

USPVRH trenutno broji 618 članova iz navedenih sindikata, a u fazi dogovora i pristupanja su neke nove organizacije i podružnice. Članstvo u zajedničkoj sindikalnoj organizaciji se ostvaruje na dva načina i to da isključivo samostalni sindikati vatrogasaca koji djeluju u JVP-ima mogu postati dio naše zajedničke organizacije, odnosno za one članove ili JVP-e gdje nema sindikata da osnuju svoj sindikat ili postanu podružnica jednog od sindikata koji je dio naše organizacije (trenutno tu mogućnost imaju sindikati u Rijeci, Zagrebu i Dubrovniku). Članarina u USPVRH je 15 kn. po članu sindikata odnosno podružnice. Iz članarine se financira djelovanje USPVRH-a (mjesečni knjigovodstveni troškovi, naknada banke za vođenje računa, reprezentacija te pravna pomoć ovlaštenog odvjetničkog ureda u Zagrebu na čiju pomoć ima pravo svaki pojedinačni član, sindikat ili podružnica).

USPVRH nema zaposlenog/ih djelatnika te niti jedan član upravljačkog tijela organizacije nema nikakve naknade za obnašanje funkcije!

Udruga također izražava sućut obitelji i rodbini kolege Gorana Komlenca koji je bio jedan od osnivača zajedničke Udruge sindikata, istinski vatrogasac, borac za moderno Hrvatsko vatrogastvo, prijatelj i prije svega čovjek!