Usvojen Detaljni plan raspodjele sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu

Autor: Marina Pauletić 18.04.2024

stem Foto: ilustracija

Na javni poziv pristiglo je 37 ponuda, od kojih su dvije bile nevažeće, te je na ocjenjivanje upućeno 35 ponuda s 85 prijavljenih projekata i programa.

Rijeka - Gradsko vijeće usvojilo je Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu.

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj posljednjoj sjednici u protekloj godini, kao jedan od pratećih dokumenata proračuna za 2024. godinu, donijelo Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu, vrijedan 270.700 eura.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa po aktivnostima i korisnicima na prijedlog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade utvrđuje gradonačelnik i usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke, a nakon provedenog Javnog poziva. Javni poziv je bio otvoren od 22. siječnja do 21. veljače 2024. godine.

Na javni poziv pristiglo je 37 ponuda, od kojih su dvije bile nevažeće, te je na ocjenjivanje upućeno 35 ponuda s 85 prijavljenih projekata i programa. Među predloženim projektima, Stručno ocjenjivačko povjerenstvo predložilo je za 78 projekata i programa za sufinanciranje u 2024. godini, sa čime se usuglasilo i Gradsko vijeće. Prilikom predlaganja projekata koji će se sufinancirati Stručno ocjenjivačko povjerenstvo rukovodilo se i smjernicama o maksimalnom broju projekata odnosno programa po prijavitelju do najviše tri, ukupnom iznosu sufinanciranja u visini od 175.800,00 eura, ukupnim iznosima sufinanciranja unutar svakog prioritetnog područja sufinanciranja, te najmanjim i najvišim iznosima sufinanciranja projekata odnosno programa unutar svakog prioritetnog područja.

Sufinanciranje obrazovanja građana, promocije tehničke kulture te poticanja izvrsnosti

Najveći iznos, odnosno sredstva od 139.800,00 eura, osiguran je za prioritetno područje „Obrazovanje građana u području tehničke kulture“, a prijavitelji su mogli ostvariti od 270,00 eura do 20.000,00 eura sufinanciranja. Sredstva su raspodijeljena na 28 prijavitelja za sufinanciranje ukupno 56 projekata/programa.

Za područje „Promocija tehničke kulture“ u proračunu je osigurano 16.000,00 eura, a prijavitelji su mogli ostvariti od 270,00 eura do 5.300,00 eura sufinanciranja. Sredstva su raspodijeljena na 9 prijavitelja za sufinanciranje ukupno 11 projekata/programa.

Za područje „Poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi“ u proračunu je osigurano 20.000,00 eura, a prijavitelji su mogli ostvariti od 270,00 do 5.700,00 eura sufinanciranja. Sredstva su raspodijeljena na 10 prijavitelja za sufinanciranje ukupno 11 projekata/programa.

Dio sredstava iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi dodjeljuje se izravno

Dio sredstava iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi nije bio obuhvaćen javnim pozivom te je po prijedlogu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade programu PraktikUM Hrvatskog saveza brodomaketara izravno dodijeljeno 19.900,00 eura, s obzirom na to da Savez jedini može provesti navedeni program stručnim kadrom i opremom kojima raspolaže, u radionici Centra tehničke kulture Rijeka.

Nadalje, za rad stručnih službi Zajednice tehničke kulture Rijeka raspoređeno je 70.000,00 eura, za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti 2.100,00 eura, a za nagrađivanje tehničko-sportskih postignuća 2.000,00 eura.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 26. sjednici održanoj 28. ožujka 2024. te je objavljen u Službenim novinama Grada Rijeke br. 5/24.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...