Za provedbu projekata/programa u 2023. godini, iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i zaštite životinja Grad Rijeka izdvojio 497.200,00 eura

Autor: Sanja Monar 18.05.2023

filipovic-08429 Foto: Grad Rijeka

Na Javni natječaj mogle su se prijaviti udruge, vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama natječaja.

Rijeka - Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života je 8. veljače 2023. godine na mrežnim stranicama Grada Rijeke i Ureda za udruge Vlade RH, objavio Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini.

Predmet natječaja bio je odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje će Grad Rijeka financirati iz proračuna za 2023. godinu, a cilj putem odabranih kvalitetnih projekata/programa doprinijeti unaprjeđenju socijalne zaštite pojedinih posebno osjetljivih skupina građana i dodatno zaštititi i unaprijediti zdravlje građana. Naglasak je dan na pružanje socijalnih usluga i na preventivnu zdravstvenu zaštitu kojoj je cilj smanjenje učestalosti bolesti u čijem nastanku bitnu ulogu imaju različita rizična ponašanja.

Ciljane skupine korisnika projekata/programa iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja, zaštite životinja su: djeca, mladi (posebno onih u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti), žene, obitelj, osobe starije životne dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, beskućnici, korisnici nužnog smještaja, ovisnici, branitelji, ratni stradalnici, teško bolesne i kronično bolesne osobe, građani općenito i životinje. Na Javni natječaj mogle su se prijaviti udruge, vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama natječaja.

Na Javni natječaj pristiglo je 80 prijava, od kojih 4 nisu zadovoljile propisane formalne uvjete. Dvije udruge su podnijele prigovore na odluku Povjerenstva o neispunjavanju formalnih uvjeta Javnog natječaja i Povjerenstvo je po razmatranju istih, prigovor jednog prijavitelja prihvatio te je i navedena prijava proslijeđena na ocjenjivanje Povjerenstvu za stručnu provjeru programa i projekata. Preostalih 77 prijava projekata/programa upućeno je na daljnju obradu Povjerenstvu za stručnu provjeru programa i projekata prijavljenih na javni natječaj.

Za provedbu projekata/programa u 2023. godini, iz područja socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i zaštite životinja, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života planirao je sredstva u ukupnom iznosu od 497.200,00 EUR.

Gradonačelnik Marko Filipović prihvatio je prijedlog na 36. kolegiju održanom 17, svibnja 2023.g.

Lista prihvaćenih projekata/programa pružatelja usluge socijalnog mentorstva u gradu Rijeci u 2023. godini i financijska sredstva za provođenje istih dostupna je na POVEZNICI.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...