Započeo „Tjedan upoznavanja groblja Europe“ 2023. godine

Autor: Marina Pauletić 22.05.2023

Tjedan-upoznavanja-groblja-Europe_izlozba-na-Korzu

Najstarije riječko komunalno groblje od 1872. godine je groblje Kozala. Gradska Općina donijela je 1872. odluku da se od. 1. siječnja počne voditi od crkve odvojena Matica umrlih, odnosno evidencija ukopa.

Rijeka - Izložbom na postamentima na Korzu započeo je „Tjedan upoznavanja groblja Europe“ koji traje od 22. do 31. svibnja i u sklopu kojeg će građani uz stručno vodstvo moći posjetiti riječka gradska groblja Trsat i Kozala i saznati više o povijesti tih groblja, a samim time i o povijesti grada.

Prvi program obilaska održat će se u ponedjeljak, 22. svibnja u 18 sati kada će zainteresirani građani pod stručnim vodstvom povjesničarke umjetnosti Daine Glavočić obići groblje Trsat. Drugi obilazak planiran je za srijedu 24. svibnja, također u 18 sati kada će građani, također pod vodstvom Daine Glavočić krenuti u obilazak groblja Kozala.

Oba obilaska bit će popraćena prigodnom glazbenom pratnjom u izvedbi učenika Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov.

Obilasci su u potpunosti slobodni za sve zainteresirane građane. Nisu potrebne nikakve ranije prijave, treba samo doći na groblje u vrijeme početka obilaska.

Ostali dani u sklopu ovog Tjedna namijenjeni su individualnom posjetu i obilasku groblja prilikom kojeg posjetitelji mogu koristiti mobilnu aplikaciju ARTTOUR kako bi saznali više o povijesti groblja na kojem se nalaze.

Tjedan-upoznavanja-groblja-Europe_izlozba-na-Korzu-

Organizator ove manifestacije je KD Kozala, a upravo je Korzo, kao najprometnija lokacija u gradu odabrana za postavljanje ove izložbe kako bi se građane, ali i posjetitelje bolje upoznalo s kulturnom baštinom koja se krije na grobljima – muzejima na otvorenom.

„Komunalno društvo Kozala uključeno je u ovu manifestaciju od 2015. godine i želja nam je građanima približiti groblja kao mjesta bogate kulturno-povijesne baštine te im skrenuti pažnju na to kako naša su naša riječka groblja posljednje počivalište raznim povijesnih ličnosti vezanih uz povijest našega grada“, rekla je direktorica KD Kozala Nives Torbarina.

Manifestacija „Tjedan upoznavanja groblja Europe“ održava se pod okriljem Udruženja ASCE „Association of Significant Cemeteries in Europe“, udruženja značajnih groblja Europe koje danas okuplja predstavnike iz 27 europskih država i 186 značajnih groblja.

Udruženje okuplja javne i privatne organizacije i ustanove koje brinu o povijesnom i umjetničkom značaju groblja te upravljače groblja koji se bave održavanjem i uređenjem groblja i mogu ukazati na značaj koja groblja imaju, a KD Kozala član je od 2004. godine.

Misija Udruženja je promicanje i podizanje svijesti o važnosti i vrijednosti značajnih europskih groblja kao jednoga od temelja kulturne baštine, povijesti i umjetnosti. Aktivnosti udruženja baziraju se na brizi o grobljima povijesne i umjetničke vrijednosti, razmjeni iskustava i izazova s kojima se struka susreće, kao i ukazivanju na njihov turistički potencijal.

Privremena pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke Vlasta Linić istaknula je kako su dva gradska groblja, upravo Trsat i Kozala stavljena pod zaštitu kao kulturno-povijesne cjeline budući da se na njima nalaze iznimno vrijedni spomenici i skulpture. „Grad Rijeka od 2016. godine sufinancira sanacije grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat i do sada je na taj način obnovljeno 29 grobnih mjesta. Groblja pričaju priču jednog grada, stoga je važno da se o njima adekvatno brinemo“, rekla je Linić.

Rijeka i riječka groblja pozicionirana su odredišta Kulturne rute Vijeća Europe – European Cemeteries Route – Rute europskih groblja, međunarodnog projekta započetog 2010. godine. Danas je ruti priključeno 20 europskih država i više od 60 zanimljivih groblja. U Hrvatskoj članovi rute su: Zagreb, Varaždin, Karlovac, Dubrovnik i Rijeka. Turistička promocija, poticanje upoznavanja s lokalnom, nacionalnom i europskom povijesti i nematerijalnim segmentom baštine i kulture cilj je kulturnih ruta.

Najstarije riječko komunalno groblje od 1872. godine je groblje Kozala. Gradska Općina donijela je 1872. odluku da se od. 1. siječnja počne voditi od crkve odvojena Matica umrlih, odnosno evidencija ukopa. Europski gradovi od 17. stoljeća svoje pokojnike pokapaju van utvrda koje je imao gotovo svaki grad. Već u doba Napoleona postoje točne higijenske i druge administrativne norme. Bilo je to doba kada posao oko sahrane pokojnika, koji je do tada bio gotovo isključivo u vlasništvu crkve, prelazi u djelokrug rada gradskih vlasti. Važno je spomenuti da je Rijeka, jedan od prvih europskih gradova koji je djelatnost groblja odvojio od crkve i dao toj djelatnosti gradski komunalni značaj. Bilo je to odmah iza Beča, Budimpešte i Londona.

pocket icon
Više sa portala torpedo.media ...